आमा समुहहरुले आज बालुवा बोक्दै- भवन प्लास्टरको लागी

Feb 20, 2013 ( फागुन ९- २०६९)

आमा समुहहरुले आज बालुवा बोक्दै- भवन प्लास्टरको लागी

भोली चारै वडा का आमा समुहले मज्जा ( घारमा टिका कान्छौको घर नजिक) बाट बालुवा बोक्दैछन। म त्यहाँ भएको भए म पनि बोक्ने थिए। सबै भोलेन्टिएर जानु होला है बालुवा बोक्नु। खासै टाढा पनि छैन।
Well Done wakhet

Advertisements

आमा समुह: वाखेत को भवन यसरी बन्दैछ

आमा समुह को भवन यस्तो छ।

स्थान – वडानं- ८, पहिलेको बिध्योदय प्राबि को भवन भएको ठाउ को १,२ कलास तिर

साईज – १० मिटर x ५ मिटर, उचाई १२ फिट, कलर जस्ता छाना

टाईप – हल, १ ढोका, २ झ्याल

लागत- ३ लाख

ठेक्का – रिम ब. रोका (६), प्रेम रोका (७), भबिलाल राम्जाली(८)

– कमल पुन (७), ईन्द्र पाईजा- ३(७)

श्रमदान – आमा समुह ४ बडा- निर्माण समाग्री ( ढुगा, काठ, वालुवा, सिमेन्ट) गिटि पुग्ने गरी आमा समुह आफै कुट्ने  सडक देखि निर्माण स्थल सम्म पुराउने

बनसमिति – सहुलियत दर मा काठ उपलब्ध गराउने

उद्देश्य – आमा समुह को बैठक, केन्द्र बाट आउने तालिम कार्यक्रम हरु को लागी तालिम केन्द्र, वाखेत को महिला भलिबल को ग्राउण्ड निर्माण, महिला भलिबललाई नयाँ उचाई मा पुराउने।

यस्तो छ फोटो मा आमा समुह को भवन

जग लगाईदै

जग लगाईदै

कर्मिहरु काम गर्दै

कर्मिहरु काम गर्दै

12छाना लगाउने तैयारीमा छाना लगाउने तैयारीमा

यो भवन निर्माण गर्नको लागी जिबिस अनुदान को १लाख ४१ हजार, चारै वडा को आमा सुमहले आफ्नै कोष बाट दामासामी २५ हजार, २५ हजार, वडा मा स्वच्छिक चन्दा, काठमाडौ मा सहयोग मागिएको १२ हजार, देउसी भैलो खेलेको रकम र लाईन्स कल्व पोखराले आँखा शिबिर मा आमा समुह को योगदान को कदर गर्दै दिएको १३ हजार ५ सय लगभग ३ लाख को लागत मा तैयार हुदैछन यो भवन।

भवन निर्माण को लागी खेलिएको सँयुक्त भैलो मा सहयोग गर्ने दाता हरुको नाम

आमा समुहले आफ्नो भवन निर्माण गर्न को लागी खेलिएको देउसी भैलो मा प्राप्त सहयोगको नामा वली

Sl Name Ward Amount
1 चन्द्र बि.क. ६= ५२०
2 भगवती बि.क. ६= २५०
3 बेल ब. बि.क. ६= १००
4 राम बि.क. ६= १००
5 गोबिन दर्जी ६=४५०
6 याम ब दर्जी ६= २०
7 पति राम दर्जी ६= ११०
8 गोरे दर्जी ६ =२२०
9 अम्मर दर्जी ६= १००
10 बाबु राम बि.क. ६= १५५
11 पशुपति बि.क ६= ४०
12 मनसुबी थापा ६= २००
13 भक्ति प्र. बि.क ६ =५००
14 गम ब. सुनार ६= १२०
15 मन ब. बि. क. ६ =११००
16 शान्ता पुर्जा ६ =२९०
17 दुर मती बि.क. ६= ५००
18 गोपाल सुनार ६ =५०
19 लाल ब. बि.क. ६ =९५०
20 मोतीलाल बि.क ६‍‌‍‍‍‍== =+===११०
21 जँग ब. सुनार ६ =२५५
22 बाल कुमारी सुनार ६ =१५०
23 मन ब. सुनार ६ =१४०
24 प्रेम ब. बुढाथोकी ६ =५१०
25 खिम ब. रोका ६ =४३५
26 होम ब. रोका ६ =३००
27 होम ब. बिक ६ =२००
28 मोतालाल रोका ६= १६८५
29 गौ ब. रोका ६ =५०६
30 खडक ब. रोका ६= ५०५
31 (ह.) हर्क ब. रोका ६= ६२५
32 भिम ब. रोका (तुलसीको बा) ६= ५१०
33 जंग ब. रोका (प्रमिलाको बा) ६ =५५०
34 हर्क ब. रोका (चक्र) ६ =१०५०
35 रिम प्र. रोका ६ =११००
36 रेम ब. रोका ६ =२०००
37 हिरा ब. रोका ६ =७००
38 मन माया पाईजा ६= १०७५
39 मँगल पाईजा ६ =११००
40 निल ब. पाईजा ६= २५०
41 बिजय पाईजा ६ =५०५
42 हिरा ब. थापा ६ =११००
43 नर मती पुन ६ =६२५
44 बेगम पाईजा ६ =६००
45 हरिलाल पाईजा ७= ५०
46 ईन्द्र पाईजा (बेनिजको बा) ६‍=== १००५
47 गौ नारायण पाईजा ६ =६५०
48 पोक ब. पाईजा ६ =२००
49 जय प्र. पुर्जा ६ =५५०
50 श्याम ब. रोका ६= ५१०
51 दल ब. रोका ७ =५५०
52 नौलि माया रोका ७ =२५०
53 ईन्द्र ब। पाईजा ( रमेश) ७= ५०५
54 तुल ब. थापा ७ =१०१०
55 तुल ब. पाईजा ७ =१०२०
56 कलि माया सेरपुन्जा ७= १५०
57 लाल ब. राम्जाली ७ =१००५
58 बिनोद रोका ७ =२५०
59 भिम ब. पाईजा ७ =५१५
60 गँग लाल पाईजा ७ =५५०
61 भेष ब. थापा ७ =५०५
62 सपना थापा ७ =५५०
63 टेक ब. थापा ७ =५५५
64 थम ब. थापा ७ =२००
65 खेम ब. थापा ७ =१०२५
66 प्रेम रोका ७ =२०१०
67 राम ब. पाईजा (रितुको बा) ७= ६१०
68 हरिलाल पाईजा (झेप्ले) ७ =१००
69 भबिलाल पाईजा (झी-८) ७ =५००
70 ईन ब. पुन ७ =२०२०
71 काली प्र. पाईजा ७= ५५०
72 किर प्र. पाईजा (झी-८) ७= १७०
73 अमृता पाईजा ७ =१०१०
74 भबिरास पाईजा ७= २५०
75 राम ब. पाईजा (आननको बा) ७= २००५
76 थिर ब. पाईजा ७ =५००
77 राजेन्द्र पाईजा ७ =५००
78 कमला सेरपन्जा ७= ५५०
79 तिल प्र. पाईजा ७ =५५०
80 अमर ब. पुन ७ =२२०
81 पुर्ण ब. पुन ७ =५७०
82 टक ब. पुन ७ =५०५
83 सोम ब. पाईजा ७= ५१०
84 शोभा रोका ७ =५५०
85 गीता रोका ७ =५५०
86 कुल प्र. रोका ७= ३००
87 गौमती रोका ७ =१००
88 राम चन्द्र पुन ७ =५००
89 थर सिं किसान ८ =७२०
90 मनु किसान ८ =१७०
91 मन ब. बिक ८ =२००
92 खिम ब. किसान ८= ५१५
93 गम ब. किसान ८ =५५०
94 धन ब. किसान ८ =२००
95 टक मया बुढाथोकी ८ =२००
96 गुज्जरे किसान ८ =१०२०
97 मनबीर किसान ८ =१५३५
98 नन्द लाल किसान ८= ५५५
99 सिंगा बिर किसान ८ =५३०
100 बुद्वबीर किसान ८ =५५०
101 खडक बिर किसान ८= ५२५
102 राम ब. किसान ८ =१०५०
103 सुर्य ब. किसान ८= ५२०
104 चन्द्र ब. किसान ८= १०१०
105 भिम ब. किसान ८ =४००
106 मन कुमार रोका ८ =१००५
107 जग ब. रोका ८ =११००
108 खिमा रोका ८ =१५५०
109 थर ब. रोका ८ =३५०
110 लाल ब. पाईजा ८= ११२०
111 रामति राम्जाली ८= ५०२
112 भबिलाल राम्जाली ८= २५०
113 गणेश राम्जाली ८ =५०२
114 केशब राम्जाली ८ =५०५
115 मन ब. राम्जाली ८ =२२२०
116 बिरेन्द्र पुर्जा ८ =१०२०
117 पानु पुर्जा ८ =५००
118 तिलक थापा ८ =२०३०
119 खिम ब. बुढाथोकी ८= ५५०
120 छक ब. रोका ८ =६४५
121 बस्त ब. रोका ८ =१००५
122 फक्तिराम रोका ८= ४००
123 स्व. बीर बहादुर राम्जाली ८= ५०००
124 कुमारी गर्बुजा ८ =२५००
125 माया पाईजा ८ =२१००
126 ठगु पाईजा ८ =५००
127 अनुरुपी थापा ८= ५००
128 रास बहादुर थापा ८= १६०
129 याम ब. बुढाथोकी ९ =३००
130 दिल ब. बुढाथोकी + आमा ९= ३७०
131 लाल ब. बुढाथोकी ९ =५२०
132 पो बहादुर सेरपुन्जा ९ =६२५
133 ओम कुमारी राम्जाली ९= ६५०
134 दमन थापा ९ =५००
135 दलबीर पाईजा ९= १०५
136 टेकबीर बुढाथोकी ९= ३५०
137 खडक ब. रोका ९ =५१५
138 मन प्रसाद रोका ९ =२०५
139 खडक लाल रोका ९ =१५५
140 कृष्ण रोका ९ =५००
141 प्रेम माया राम्जाली ९= १०१०
142 छक ब. राम्जाली ९ =३७०
143 लक ब. राम्जाली ९ =५५१
144 लाल माया रोका ९ =५६०
145 शिव रोका ९ =५२५
146 पुनमति गर्बुजा ९= ५५०
147 क्षेत्र ब. पुन ९ =५०५
148 सबिता पुन ९ =१५०
149 बीर ब. रोका ९ =२००
150 आकृति रोका (पुर्ण रोका) ९= ५६०
151 अशोक कुमार रोका ९ =५५५
152 कृष्ण पुन ९ =५००
153 गजेन्द्र रोका ९= ५१०
154 चन्द्र ब. रोका ९= ५२०
155 गुण ब. पुर्जा ९ =७००
156 दिल ब. पुन ९ =३०५
157 लाल ब. पुन ९ =५१०
158 डेक ब. पुन ९ =५००
159 बाल देबी पुन ९= ५००
160 गोपाल रोका ९ =२००
161 लोक ब. पुन ९ =१५००
162 भिम ब. राम्जाली ९= ७०५
163 झमलाल थापा ९ =११७५
164 जसमाया राम्जाली ९= ६५०
165 ओम ब. थापा ९ =२४०
166 सक्तलाल राम्जाली =९ =६००
Total Collection: =१०४८०६

Expenses =१४३०
Net save=१०३३७६

भिडियो साराँश आमा समुह को भैलो कार्यक्रम: २०६९ को

<br><a href=”http://vixy.net”>Download YouTube Video</a><br>