बिद्योदय निमाबि – वाखेत म्याग्दी ले आज आफ्नो ३ कोठे भवन ढलान गर्दैछ।

बिद्योदय निमाबि – वाखेत म्याग्दी ले आज आफ्नो ३ कोठे पक्की भवन ढलान गर्दैछ।

जिल्ला शिक्षा कार्यलयको १९ लाख ५० हजार को आयोजना मा भवन बनिरहेको छ। सो भवन भएको जग्गा रिम प्रसाद रोका परिवारले आज भन्दा ४-५ बर्ष पहिले स्कुललाई दान मा दिनु भएको हो।

भवनको ठेक्का वाखेतका जानेमाने ठेक्दार झमलाल थापा र कमल पुन ले लिएका छन।

भवन निर्णाणको फोटोहरु तलबाट माथी हेर्दै आउनु होला

फोटो क्रेडिट – गुन पुर्जा, मनबीर किसान, रिम रोका, बिकास पुन

 

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s