रामकृष्ण पाईजा ले बिबहा गरे

रामकृष्ण पाईजा ले बिबहा गरे
Mero Wakhet Gaun Member Ramkrishna Paija ले चौतराबोट स्व. कर्ण ब. थापा को छोरी हिरादेबी थापा (नरदेबी को बैनी) लाई हिजो मगनी गरे।

रामकृष्ण पुर्ण ब. पाईजा को छोरा रेशम पाईजाको भाई हुन।

बढाई छ नया दम्पती र परिवार सबैलाई। .

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s