बिद्योदय निमाबि को भवन मर्मत, कम्पाउण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा

बिद्योदय निमाबि को भवन मर्मत, कम्पाउण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा

पात्लेखेत गाबिस को बडानं -८ मा अबस्थित बिद्योदय निमाबि को वाखेत को भवन मर्मत कार्य समपन्न भई रंगरोगन भै सकेको छ भने कम्पाउण्ड र गेट लगाउने काम अन्तिम चरण मा पुगेको जनाकारी बिद्योदय निमाबि का प्र.अ. मनबीर किसान ले गराउनु भएको छ।

बिद्योदय निमाबि वाखेत को भवन मर्मत र नयाँ रंग रोगन पनि

बिद्योदय निमाबि वाखेत को भवन मर्मत र नयाँ रंग रोगन पनि

बिद्योदय निुमाबि वाखेत ले २०७१ लाई कम्प्युटर साक्षरता अभियान बर्ष को रुपमा अगाडी लैजादै छ।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s