ठाडो बाँझोमा भवन बनाउदै भुमेथान आमासमुह- बडानं-९

ठाडो बाँझोमा भवन बनाउदै भुमेथान आमासमुह- बडानं-९

 

बडानं -९ का आमा समुहले ठाडो बाँझो मा आमासमुह भवन तथा किरिया गर्ने भवन निर्माण गर्न थालेका छन। 
स्थान चाहि – प्रेम माया पाईजा राम्जाली को धनसार नजिक

आमा समुह को भवन बन्दै फोटो स्रोत- गुन पुर्जा, वाखेत म्याग्दी

आमा समुह को भवन बन्दै
फोटो स्रोत- गुन पुर्जा, वाखेत म्याग्दी

खवर स्रोत- मिन कुमारी रोका

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s