पुर्ख्यौली प्रर्वद्वन तथा संरक्षण कोेष, भूपू भवन कोष हस्तान्तरणको फोटो संग्रह

पुर्ख्यौली प्रवर्द्वन तथा संरक्षण कोष – वाखेत म्याग्दी,  Date – 17 फागुन 2070 (1 March 2014)

भूपू गोर्खा कम्प्युटर ल्याव & ई-पुस्तकालय भवन सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम 

उक्त दिन को फोटो संग्रह

This slideshow requires JavaScript.

 

युके मा बसोबास गर्नु हुने/रोजगार गर्नु हुने वाखेतबासी- वाखेत प्रेमीहरुको सहयोग मा स्थापना भएको पुर्ख्यौली प्रवर्द्वन  तथा संरक्षण कोष – वाखेत, म्याग्दी तथा बिद्योदय निमाबि भूपू  गोर्खा कम्प्युटर ल्याव तथा ई-पुस्तकालय भवन – वाखेत को स्थापनार्थ, सहयोगार्थ ओम रोका को संयोजनमा भएको सहयोग संकलन को बिबरण निम्नानुसार छ।

पुर्ख्यौली प्रबर्धन & संरक्षण कोष संस्थापकको सहयोग बिबरण
1 सेम कुमारी रोका 8,150
2 खड्कसिं थापा 8,150
3 हरिलाल रोका 8,150
4 कुल ब. राम्जाली 8,150
5 टिका कुमारी राम्जाली 8,150
6 बीर ब. थापा 8,150
7 याम ब. राम्जाली 8,150
8 जंग थजाली 8,150
9 सुनिता पुन 8,150
10 राम ब. राम्जाली (टिका) 8,150
11 ओम रोका 8,150
12 सिता कुमारी रोका (शेरपुन्जा) 8,150
13 धन कुमारी रोका (पुन) 8,150
14 कुल माया रोका (शेरपन्जा) 8,150
15 बिल पुर्जा (खिवाङ म्याग्दी) 8,250
कुल पुर्ख्यौली प्रबर्धन & संरक्षण कोष  रकम 122,350
संयुक्त रुपमा मीरा भोटिङ क्याम्पेनलाई दिएको 5,000
नेट पुर्ख्यौली प्रबर्धन & संरक्षण कोष  रकम 117,350
भुपू गोर्खा कम्प्युटर ल्याव तथा ई-पुस्तकालय भवनलाई सहयोग
1 सेम कुमारी रोका 8,150
2 हरिलाल रोका 8,150
3 बीर ब. थापा 8,150
4 जंग थजाली 8,150
5 सुनिता पुन 8,150
6 राम ब. राम्जाली (टिका) 8,150
7 ओम रोका 8,150
8 सिता कुमारी रोका (शेरपुन्जा) 8,150
9 धन कुमारी रोका (पुन) 8,150
10 कुल माया रोका (शेरपन्जा) 8,150
नेट भुपु कम्प्युटर ल्याव & ई-पुस्तकालयलाई सहयोग 81,500
युके मा ओम रोका को संयोजन मा भएको सहयोग संकलन को साराँश
कुल सहयोग संकलन भएको रकम 203,850
पुर्ख्यौली प्रबर्धन तथा संरक्षण कोष स्थापना 117,350
भूपू कम्प्युटर ल्याब & ई-पुस्तकालय भवन कोष 81,500
मीरा राम्जाली भोटिङ क्याम्पने लाई हौसला सहयोग 5,000
203,850 203,850
ओम रोका,देबी रोका को ब्याक्तिगत/परिवारिक सहयोग 113,500
बिध्यालय स्तर उन्नती कोष “चिनो” लाई 60,000
एक थान कम्प्युटर “कम्प्युटर अभियान:२०७१ लाई 25,000
भुमेथान आमा समुहलाई 10,000
बिध्यार्थी भाईबैनी नृत्य कलकारलाई हौसला सहयोग 3,500
मीरा राम्जाली भोटिङ क्यामपेन प्रोत्साहन लाई 5,000
घारसुन्ना लाली गुराँस युवा कल्वलाई खेलकुद समाग्री 10,000
113,500 113,500
1 सेम कुमारी रोका बाट सहयोग 5,000
भुमेथान आमा समुहलाई 5,000
2 नर ब. राम्जाली अमेरिका बाट प्राप्त सहयोग 50,550
भूपू कम्प्युटर ल्याव & ई-पुस्तकालय भवनलाई 50,550
कुल लाहुरे तथा बैदेशिक रोजगार सम्मान सहयोग प्राप्त 19,250
1 पुर्ण ब. रोका 1,200
2 मिन ब. रोका 5,000
3 याम प्रसाद शेरपुन्जा पुन 7,000
4 केश ब. रोका 1,050
5 रबि रोका (गिठिनी) 5,000
पश्चिमाञ्चल गोल्डेन आईडल टप ५ मा पुग्न सफल मीरा राम्जाली जिताऔ सहयोग
ओम रोका 5,000
भूपू गोर्खा समुह 5,000
बिध्योदय निमाबि वाखेत 2,500
भिम ब. राम्जाली 650
 कुल मीरा राम्जाली जिताऔ सहयोग 13,150
17 फागुन २०७० को सहयोग वाट कुन कोष मा कति सहयोग संकलन भयो साराँश
पुर्ख्यौली प्रर्वर्धन तथा संरक्षण कोष लाई 117,350
भुपू गोर्खा कम्प्युटर ल्याव तथा ई-पुस्तकालय भवनलाई 132,050
बिध्यालय स्तर उन्नती कोष “चिनो” लाई 60,000
कम्प्युटर साक्षरता अभियान बर्ष: २०७१ लाई १ थान कम्प्युटर 25,000
भुमेथान आमा समुहलाई प्राप्त सहयोग 15,000
लाहुरे तथा बैदेशिक रोजगार सम्मान सहयोग प्राप्त 19,250
मीरा राम्जाली हौसला सहयोग 13,150
बिध्यार्थी भाईबैनी नृत्य कलकारलाई हौसला सहयोग 3,500
घारसुन्ना लाली गुराँस युवा कल्वलाई खेलकुद समाग्री 10,000
Total as 2 Feb 2013 395,300
Rs. Three hundred Ninety Five Thousand Three Hundred only.
अक्षरुपी तीन लाख पन्चानब्बे हजार तीन सय रुपैया मात्रै ।
१७ गते को कोष हस्तान्तरण कार्यक्रम मा भएको सहयोग संकलनको बिबरणमा
कुनै किसिम को भुल हरु छन भने सच्चाउने मौका दिनु होला। छुटेका दाताहरु
लाई समेटन सहयोग गर्नु होला। काम गरे पछि मात्रै गल्टीहरु पत्ता लाग्छ।
यो रिपोर्ट as 2 Feb 2014 को हो।- स्यानु पाईजा , वाखेत डायरी १ पेज रिपोर्ट बाट

सम्पुर्ण दाता तथा शुभचिन्तक हरुमा वाखेत परिवार को तर्फ बाट धेरै धेरै धन्यबाद

 

 

 

 

 

 

११

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s