हामीले के गर्यो? 2013 मा

हामीले के गर्यो? 2013 मा

2013 मा म्याग्दी जिल्ला पात्लेखेत गाबिस अन्तर्गत वाखेत ले गरेको सहयोग संकलनको आर्थिक बिबरण
1 केशव पुन हंङकङ फागुन ५०००
2 बल ब. खत्री गाबिस सचिब फागुन १०००
3 गजेन्द्र पुन वाखेत-९ फागुन ५००
4 प्रेम रोका वाखेत-७ फागुन ५००
5 बिष्णु राम्जाली वाखेत-८ फागुन १००००
6 रामचन्द्र गर्बुजा वाखेत-९ फागुन ५०००
7 शुसिला रोका वाखेत-६ फागुन ५००
8 बिध्यार्थीहरु बाट बिध्योदय फागुन ९६०
फागुन महिना को कुल सहयोग रु. २३४६० ( तेईसहजार चार सय साठी रुपैया)
—————————————————
9 बस्त ब. रोका वाखेत-८ चैत्र १५०१०
10 ओम रोका पात्लेखेत चैत्र २०००
11 तिल प्र. पाईजा वाखेत-७ चैत्र १५००
12 चन ब रोका वाखेत-७ चैत्र १५००
13 मिन ब. रोका वाखेत-८ चैत्र १०००
13 छक प्रसाद थापा वाखेत-९ चैत्र १०००
चैत्र महिना को कुल सहयोग रु. २२०१० ( बाईसहजार दश रुपैया)

पुस्तक सँकलन – १९ थान
———————————————
14 हर्क ब. रोका वाखेत-६ बैसाख ५२०००
15 केश कुमार रोका वाखेत-९ बैसाख ५२०००
16 पुर्ण कुमार रोका वाखेत-९ बैसाख ५२०००
17 चुनु पाईजा वाखेत-७ बैसाख ५२०००
18 भबिन्द्र पाईजा वाखेत-७ बैसाख ५२०००
19 राम पाईजा वाखेत-७ बैसाख १०००
20 तेजिन्द्र थापा वाखेत-७ बैसाख १७००
21 भिम ब. राम्जाली वाखेत-९ बैसाख ५२५

बैसाख महिना को कुल सहयोग सँकलन – २६३,२२५ ( दुईलाख त्रिसट्ठी हजार दुई सय पच्चीस)
नोट – हर्क, केश कुमार, पुर्ण कुमार,चुनु, भबिन्द्र बाट प्राप्त रकम बाट हरेको १००० रुपैयाले पुस्तक किनिएको बाँकी चिनोकोष मा बचत – २५५,००००। ( दुई लाख पच्पन्न हजार)
पुस्तक सँकलन पुस्तक ४० थान
(९,२२५) पुस्तक किनिएको ( नौ हजार दुई सय पच्चीस) (राम, तेजिन्द्र र भिम राम्जालीले सहयोग पुस्तक किनिएको)
—————————————————–

23 माया पुन राम्जाली वाखेत-९ जेष्ठ ६००००
24 चिरन देबी रोका वाखेत-६ जेष्ठ ५७७५
25 याङकु पुन वाखेत-७ जेष्ठ २३१०
26 हिरा पुन राम्जाली वाखेत-८ जेष्ठ ११५५
27 हरि राम्जाली दोबा जेष्ठ १७३२
28 चित्र पुन र-यालेखोर जेष्ठ २३१०
29 नारायनिंङ पुन कुँहु जेष्ठ २३१०
30 राजु रोका बरंजा जेष्ठ २३१०
31 मोहन पुन सालिजा जेष्ठ ११५५
32 केशब पुन वाखेत-७ जेष्ठ १५००
33 ईन्द्र श्रेष्ठ सिजन स्टोर्स जेष्ठ १४४७
34 मन ब. बिक वाखेत-६ जेष्ठ १००५

जेठ महिना को कुल सहयोग प्राप्त रकम – ८९००९(Eighty Nine Thousand nine Rs)
पुस्तक उपहार सँख्या-७७
कुल पुस्तक किनिएको रकम- १३,००० ( तेह्र हजार)
चिनो कोष मा बचत- ५५,००० (माया पुन) (पचपन्न हजार)
पुस्तकालय कोष मा बचत- २१,००९। (एक्काईस हजार नौ)
————————————————————————-
35 नर ब. राम्जाली वाखेत-९ असार २५०००
36 चकेन्द्र पाईजा वाखेत-८ असार ५०००
37 ओम ब. थापा वाखेत-९ असार २०००
38 खडक ब. बुढाथोकी वाखेत-९ असार ५१००
39 राम रोका वाखेत-६ असार १५००
40 रेशम पाईजा वाखेत-७ असार १०००
41 मोतिलाल रोका वाखत-६ असार ५५००
42 श्याम ब. रोका वाखेत-६ असार २००
नोट- ३५-४२ सम्म का दाताहरु हरेक महिना पुस्तक उपहार का दाताहरु हुन भने ४२ भन्दा तल ७५ सम्म का दाताहरु भुपु गोर्खा पेन्सनर अभिभावकहरु हुन
43 मन माया पाईजा वाखेत-6 असार 1000
44 भाईमति रोका वाखेत-6 असार 500
45 बिर माँया पुर्जा वाखेत-6 असार 2000
46 प्रेम ब. बुढाथोकी वाखेत-6 असार 2000
47 हर्क ब. रोका वाखेत-6 असार 1500
48 मोतिलाल बिक वाखेत-6 असार 1000
49 गौ ब. रोका वाखेत-6 असार 3000
50 भक्ती प्रसाद राम्जाली वाखेत-8 असार 5000
51 काली प्रसाद पाईजा वाखेत-7 असार 2000
52 थिर ब. पाईजा वाखेत-7 असार 2000
53 लाल ब. राम्जाली वाखेत-7 असार 1100
54 भाईमति पाईजा वाखेत-7 असार 1100
55 भिम ब. पाईजा वाखेत-7 असार 2000
56 खड्क ब. पाईजा वाखेत-7 असार 2000
57 दल भक्त पाईजा वाखेत-7 असार 1500
58 टेक ब. थापा वाखेत-7 असार 2500
59 तुल ब. थापा वाखेत-8 असार 1000
60 टक माँया बुढाथोकी वाखेत-8 असार 1500
61 पानू पुर्जा वाखेत-8 असार 1500
62 मन ब. राम्जाली वाखेत-8 असार 2000
63 जग ब. रोका वाखेत-8 असार 2020
64 खिम माँया रोका वाखेत-8 असार 1500
65 भिम ब. राम्जाली वाखेत-9 असार 2000
66 बीर ब. रोका वाखेत-9 असार 2000
67 असारी पाईजा वाखेत-9 असार 1500
68 पुनमति गर्बुजा वाखेत-9 असार 1500
69 जन मायाँ बुढाथोकी वाखेत-9 असार 1500
70 खडक ब. रोका वाखेत-9 असार 5500
71 टेक ब. बुढाथोकी वाखेत-9 असार 2000
72 होम ब. पाईजा झि-8 असार 1500
73 पुर्ण ब. पाईजा पाखापानी असार 200
74 भिम पुन पाखापानी असार 100
75 राम ब. शेरपन्जा पाखापानी असार 500

यो असार महिना प्राप्त सहयोग Total 103,320 (Rs. One Hundred three thousand three hundred twenty only )
पुस्तक संकलन सख्या – १४
-भुपु पेन्शनर समुह बाट 58,020
पुस्तक किनिएको खर्च 4,343
भलिबल, बस्केटबल सौजन्यमा खर्च 15,102 (३ सेट भलिबल नेट र १ सेट बास्केटबल)
भुपु पेन्शनर समुह 58,020 (कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय पुर्बाधार कोष)
हरेक पटक भुपुहरुले पुस्तक उपहार गर्नु हुन्दथ्यो तर यो पटक भने नयाँ कन्सेप्ट दिनु भएको छ उहाँहरुले छिटै “कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय भवन” निर्माण गर्नु हुनेछ। भुपु गोर्खा को पेन्सनरहरुले जेष्ठ पालो मा सँकलन गर्नु भएको रकम हो कोष मा हरेक महिना को १ गते दर्ता गर्दा यो असार मा देखिएको हो।
——————————————————–
76 चन्द्रमान राम्जाली वाखेत-9 साउन १२०५
77 भरत पाईजा वाखेत-७ साउन १३०३
78 खेम रोका वाखेत-६ साउन २५४५
साउन महिना कुल पुस्तकलाई प्राप्त सहयोग 5,053( पाँच हजार त्रिपन्न रुपैया)
पुस्तक किन्दा खर्च भएको 4,053
पुस्तकालय कोष मा बचत 1000
कुल प्राप्त पुस्तक संख्या(थान) 25
————————————————-
79 विदेश-देश बाट कल्वलाई सहयोग सहकार्य भदौ ३७२२१२
80 बिध्यालयलाई कम्पयुटर सहयोग-पोर्चुगल बाट सहकार्य भदौ ५००००
81 जंग थजाली पात्लेखेत भदौ १८७९
82 अप्पीन रोका वाखेत-६ भदौ १५००
83 याम शेरपन्जा कोटगाउ भदौ २०००
84 बल ब. रोका वाखेत-६ भदौ १५१५
85 दिल कुमारी राम्जाली वाखेत-८ भदौ १०१५
Total 430,121 सहयोग प्राप्त मा निम्न अनुसार खातामा गएको
घारसुन्ना लालीगुराश युवा कल्व हरेलो सहयोग गएको 372,212
कल्वले पाएको सहयोग बाट पुस्तक किनेको 3,379
2 थान कम्प्युटर किनेको 50,000
कुल पुस्तकलाई प्राप्त सहयोग 7909
पुस्तक किन्दा खर्च भएको 6909
पुस्तकालय कोष मा बचत 1000
कुल प्राप्त पुस्तक संख्या(थान) 55

पोर्चुगल बाट प्राप्त ५०,००० बाट किनिएको कम्पयुटर को बिबरण
Cashing/Tower/Golddist Q28 -2100
Motherboard/Msi/G4-41(DDr3) -5500
Processor/Dule Core/ 204GHz – 2500
Lga Fan/Intel Oreginal.Pinless -475
RAM/DDR3 Adata/2GB -1900
Hard Disc/Sata/160Gb -3200
KeyBoard/Technos/USB -475
Mouse Optical/ -250
Monitor Led Benq 15.6″ Led -6900
DVD Rw Drive Hp Original -1950
TOTAL = 25250
DIS ———–250
NET PAID =25000
WINDOW & OFFICE Installed
बिल भदौ महिना को १ पेज रिपोर्ट मा हेर्नुहोस र हरेलो मेला सन्चालन को लागी सहयोगगर्नु हुने को बिबरण पनि भदौ महिना कै १ पेज रिपोर्ट मा हेर्नु होला
———————————————————
86 अमर सिं रोका वाखेत-६ असौज २०००
असौज महिना मा प्राप्त कुल सहयोग – 2,000/
पुस्तक किनिएको – 1,000/ पुस्तक सँख्या – 5 थान
पुस्तकालय कोषमा बचत(थप) -१,000/
————————————————–
87 पोस्ट पाईजा वाखेत-७ कार्तिक २०००
88 खेम रोका वाखेत-६ कार्तिक १००००

कार्तिक महिना प्राप्त कुल सहयोग – 12,000/
पुस्तक किनिएको – 1,100/ पुस्तक सँख्या – 4 थान
पुस्तकालय कोषमा बचत(थप) -900/
बिद्योदय निमाबि स्तरउन्नती कोष “चिनो” मा-10,000(दशहजार) बचत (थप)
—————————————————————-
89 गोरी पुन (कुवापानी) पर्वत मंगसीर 51,005
90 सत ब. पुन (वाखेत) काठमाडौ मंगसीर 15,000
91 राम ब. थापा वाखेत-7 मंगसीर 10,000
92 दिलिप पुर्जा वाखेत-6 मंगसीर 5,000
93 अनन्त कुमार राम्जाली वाखेत-9 मंगसीर 5,500
94 कुमार राम्जाली वाखेत-९ मंगसीर १५००

मंगसीर महिना प्राप्त कुल सहयोग रू. ९०,००५ (रु. नब्बे हजार पाँच)
पुस्तक सँकलन – ७ थान
पुस्तक िकनिएको – १५००
पुस्तकालयकोष मा बचत – २०००
बिद्योदय निमाबि स्तरउन्नती कोष “चिनो” मा-86,505(Rs. Eighty Six Thousand five hundred five) बचत (थप)
भुपु हरु गोर्खा पेन्शनरहरु ले २०७० को तिहार मा खेलेको भैलो कार्यक्रम मा उठेको दान
96 लक्षमण रोका वाखेत5 ५५०
97 पुर्णिमाया पुन वाखेत5 ६५०
98 सुक्तलाल रोका वाखेत5 ५२०
99 फक्त रोका वाखेत5 १६०
100 तम ब. भट्टचन वाखेत5 २०५
101 फुल माया बिक वाखेत5 १००
102 टेक ब. रोका वाखेत9 ५००
103 देबी राम बिक वाखेत5 ११०
104 मनभुजा लामघरे वाखेत5 ५५
105 टेक ब. पुर्जा वाखेत6 २१५
106 जोजोने बितालु वाखेत5 २७५
107 बाबुराम बिक वाखेत6 ११०
108 पशुपति बिक वाखेत6 ६०
109 मन कुमारी सुनार वाखेत6 ५५
110 पतिराम नेपाली वाखेत6 २००
111 खालि
112 ईन्द्र नेपाली वाखेत6 १०७०
113 अमर नेपाली वाखेत6 ६१०
114 याम ब. नेपाली वाखेत6 ५०
115 बल नेपाली वाखेत6 ७१०
116 भगवती बिक वाखेत6 १९०
117 भक्ति प्रसाद बिक वाखेत6 ७०
118 लक्षमण थजाली झि2 १००
119 राम प्रसाद सुनार वाखेत6 ५३०
120 लाल ब बिक वाखेत6 ६३०
121 पतिराम पुर्जा वाखेत6 ३००
122 जंग ब सुनार वाखेत6 २२०
123 मन ब. सुनार वाखेत6 १००
124 भेष ब. सुनार वाखेत6 १२०
125 देउ ब. सुनार वाखेत6 १५
126 मति लाल बिक वाखेत6 ५०
127 भिम ब. रोका (गौ ब.) वाखेत6 २५०
128 भिम ब. रोका (गोरे) वाखेत6 ५०५
129 हर्क ब. रोका वाखेत6 १५०५
130 शान्त रोका वाखेत6 ५००
131 रिम प्रसाद रोका वाखेत6 १६५
132 रेम ब. रोका वाखेत6 १७०
133 पुर्ण कुमारी रोका वाखेत6 २१०
134 मतिलाल रोका वाखेत6 १५०५
135 जँग ब. रोका वाखेत6 ५००
136 खडक ब. रोका वाखेत6 ४७०
137 कुमराज पुर्झा वाखेत6 २५०
138 नरमति पुन वाखेत6 १००५
139 रेशम पाईजा वाखेत6 १०५०
140 हिरा ब. थापा वाखेत6 ५५०
141 निल ब. पाईजा वाखेत6 ५१०
142 भक्ति प्रसाद राम्जाली वाखेत7 १०००
143 आँगन समुह- क वाखेत7 ५००
144 काली प्रसाद पाईजा वाखेत7 १००
145 आँगन समुह- ग वाखेत7 १००
146 आँगन समुह- ख वाखेत7 २००
147 पुर्ण ब. पाईजा वाखेत7 १००
148 राम ब. थापा वाखेत7 ५००
149 आँगन समुह – घ वाखेत7 ४००
150 बेगम ब. पाईजा वाखेत7 १२००
151 नौलीमाया रोका वाखेत7 २२०
152 जय प्रसाद पुर्जा वाखेत6 १०५०
153 भगवती पाईजा वाखेत7 ५००
154 मस्बीर रोका वाखेत5 ५००
155 सत ब. पुन (काठमाडौ) वाखेत7 १०००
156 प्रेम ब. रोका वाखेत7 १५५०
157 बिनोद रोका वाखेत7 २००
158 भेष ब. थापा वाखेत7 ५०५
159 लाल ब. राम्जाली वाखेत7 ८००
160 सोम ब. पाईजा वाखेत7 ५००
161 खडक ब. थापा वाखेत7 ५५०
162 गँगलाल पाईजा वाखेत7 २५०
163 थिर ब. पाईजा वाखेत7 ५००
164 खेम ब. थापा वाखेत7 ५२०
165 ईन ब. पुन वाखेत7 १५२०
166 दिल माया थापा वाखेत7 ५१०
167 माया पाईजा वाखेत8 १०००
168 थक ब. पाईजा वाखेत8 ५००
169 पुर्ण कुमारी पुन भर्जुला १५०
170 सक्तलाल राम्जाली वाखेत9 ५५०
171 भिम ब. राम्जाली वाखेत9 २५००
172 झमलाल थापा वाखेत9 २०५०
173 टक ब. पुन वाखेत7 ५५०
174 खिम ब. बुढाथोकी वाखेत5 १०५०
175 याम बख बुढाथोकी वाखेत9 ५५०
176 दिल ब. बुढाथोकी वाखेत8 १०३०
177 तिलक थापा वाखेत8 ६००
178 बिरेन्द्र पुर्जा वाखेत8 ५२०
179 लाल ब. पुन वाखेत8 १०१५
180 मन ब. राम्जाली वाखेत8 १६८५
181 होम ब. पुन वाखेत9 २१०
182 केशव राम्जाली वाखेत8 ७५०
183 गणेश राम्जाली वाखेत8 १६५
184 छक ब. रोका वाखेत8 ४००
185 रामती राम्जाली वाखेत8 ५१०
186 भबिलाल राम्जाली वाखेत8 २०५
187 लाल ब. पाईजा वाखेत8 ११०५
188 मन कुमार रोका वाखेत8 १०५०
189 कुमार रोका वाखेत8 ११००
190 थहर ब. रोका वाखेत8 २००
191 जग ब. रोका वाखेत8 २१००
192 दिलिप गर्बुजा वाखेत8 १५२५
193 बिष्णु राम्जाली वाखेत8 १५००
194 बल ब. रोका वाखेत8 ५५५५
195 फक्तिराम रोका वाखेत8 ५००
196 ज्ञानु रुचाल वाखेत8 ५५०
197 चन्द्र ब. किसान वाखेत8 ५०५
198 भिम ब. किसान वाखेत8 ५००
199 सुर्य किसान वाखेत8 ५५०
200 राम ब. किसान वाखेत8 १०१०
201 सिहँ बिर किसान वाखेत8 ५२०
202 खडक बृ किसान वाखेत8 २०५
203 गम्मरसिं किसान वाखेत8 ३००
204 बुद्वबिर किसान वाखेत8 ६२०
205 धन ब किसान वाखेत8 ५१०
206 खिम ब. किसान वाखेत8 ५२५
207 बम ब. किसान वाखेत8 ३५०
208 नन्दलाल किसान वाखेत8 ६७५
209 मनबीर किसान वाखेत8 २१००
210 गुज्जरे किसान वाखेत8 १५२०
211 ,मन ब. बिक वाखेत8 २००
212 रेशम बुढाथोकी वाखेत8 २००
213 नौलीमाया किसान कँहु १२०
214 भबिसरा कँहु १२०
215 नरमाया कँहु ५०
216 मनु किसान वाखेत8 ३०५
217 थहर सिं किसान वाखेत8 ४१०
218 खडक ब. रोका वाखेत9 १०२५
219 कृष्ण ब. रोका वाखेत9 २००
220 मन प्रसाद रोका वाखेत9 ५०५
221 खड्क लाल रोका वाखेत9 ३०५
222 रामु रोका वाखेत9 ३१०
223 टेक बीर बुढाथोकी वाखेत9 ४०५
224 दलबीर पाईजा वाखेत9 १२०
225 गोरे पुन वाखेत9 १२०
226 बस्त ब. रोका वाखेत8 ५५०
227 लाल ब. राम्जाली वाखेत9 १०१५
228 लाल ब. घरम्जा बरंजा1 ११०
229 लाल ब. बुढाथोकी वाखेत9 ५१०
230 प ब. शेरपन्जा वाखेत9 ५२०
231 दमन थापा वाखेत9 २५०
232 दुर्गा ब.राम्जाली वाखेत9 ५०५
233 हर्क ब. थापा वाखेत9 ५५०
234 पेम माया राम्जाली वाखेत9 ११५०
235 धन ब. रोका वाखेत9 ५१०
236 पुनमति गर्बुजा वाखेत9 १५००
237 लक ब. राम्जाली वाखेत9 २००
238 पुर्ण ब. रोका वाखेत9 ६००
239 बिर ब. रोका वाखेत9 १०००
240 दिल ब. पुन वाखेत9 २१०
241 छक ब. पुन वाखेत9 ५५०
242 अशोक कुमार रोका वाखेत9 ५२०
243 रास ब. थजाली वाखेत9 २००
244 गजेन्द्र पुन वाखेत9 ५०५
245 लाल ब. पुन वाखेत9 ५२५
246 गोपाल रोका वाखेत9 ८५०
247 थिर ब. रोका वाखेत9 २१०
248 नर ब. पुन वाखेत9 ३००
249 शेर ब. पुन वाखेत9 ५१०
250 असारी पाईजा वाखेत9 २००
251 गुन ब. पुर्जा वाखेत7 २००
252 लोक ब. पुन वाखेत9 १००५
253 कर्ण ब. पुन वाखेत9 ५००
254 पानु पुर्जा वाखेत9 ५५०
255 होमु पुन वाखेत9 २००

भैलो कार्यक्रम बाट उठेको कुल रकम रु. ९३९१५ (त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्ध्र)

भुपु गोर्खाहरुले बनाउन लागेको “कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय भवन” लाई पौष पालो को पेन्शनमा भुपु गोर्खाहरुले उठाउनु भएको सहयोग
256 ईन ब.पुन वाखेत-7 पौष 5000
257 खडक ब. पुन वाखेत-9 पौष 5000
258 मन ब. राम्जाली वाखेत-8 पौष 8000
259 भक्ति प्रसाद राम्जाली वाखेत-7 पौष 6000
260 लाल ब. राम्जाली वाखेत-7 पौष 2000
261 दल भक्त पाईजा वाखेत-7 पौष 3000
262 हर्क ब. रोका वाखेत-6 पौष 5000
263 प्रेम ब. बुढाथोकी वाखेत-6 पौष 1500
264 काली प्रसाद पाईजा वाखेत-7 पौष 2000
265 बीर माया पुर्जा वाखेत-7 पौष 5000
266 असारी पाईजा वाखेत-9 पौष 2000
267 माया पाईजा वाखेत-8 पौष 3000
268 पानु पुर्जा वाखेत-8 पौष 3000
269 भाईमति रोका वाखेत-6 पौष 2000
270 जनि माया बुढाथोकी वाखेत-8 पौष 2000
271 जक व. रोका वाखेत-8 पौष 3000
272 पुनमति गर्बुजा वाखेत-9 पौष 3500
273 खिम माँया रोका वाखेत-9 पौष 5000
274 खड्क ब. पुन पौष 1000
275 टेक ब. थापा वाखेत-7 पौष 1015
276 भाईमति पाईजा वाखेत-7 पौष 3000
277 खडक ब. पाईजा वाखेत-7 पौष 5000
278 मोतिलाल बिक वाखेत-6 पौष 1000
279 टेक ब. बुढाथोकी बाखेत-9 पौष 2000
280 भिम ब. पाईजा वाखेत-7 पौष 2000
281 स्व. गम ब.पुन वाखेत-7 पौष 10000
282 रामति राम्जाली वाखेत-8 पौष 2500
283 मन माया पाईजा वाखेत-6 पौष 4000
.”कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय भवन” लाई पौष पालो को पेन्शनमा भुपु गोर्खाहरुले उठाउनु भएको सहयोग रु – ९७५१५ (Ninety Seven Thousand five hundred fifteen)

पौष महिना को पुस्तक सँकलन मा –
प्रेम कुमार पुन(कँगोमा कार्यरत) भरत पोखरा १ ठुलो पाखा कास्की १२ थान पुस्तक
छबिलाल पुन (कंगो) बाट – बाबा स्वर्गिय गम ब।पुन को नाम मा भुपु भवनलाई १०,००० र पुस्तकालय लाई ५००० रुपैया प्राप्त भएको छ।

2013 मा जम्मा भएको कुल सहयोग रकम – 1,231,633.00 ( बाह्र लाख एकतिस हजार छ सय तेत्तिस)

माथि को सहयोग रकम बाट – 372,212 मेला सन्चालन गरिएको र बचत भएको रकम मध्य १५०,००० रुपैया भुपु हरु ले निर्माण गर्न गै रहेको .”कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय भवन” लाई सहकार्य सहयोग घारसुन्ना लाली गुराशँ युवा कल्वले गरेको छ।

कुल प्राप्त सहयोग 1,231,633.00 सहयोग जन्मा गराउने अभियान मा आफ्नो तनमन र धन दिने सबै दाताहरुलाई हार्दिक धन्यबाद। छिट्टै हामीले हाम्रो पुस्ताको लागी आवश्यक पुर्वधारहरु निर्माण गर्ने छौ।

यो रकम बाट कति रकम को पुस्तक किनियो ?
कति रकम बिध्यालय स्तर उन्नती कोष मा थपियो ?
कति रकम पुस्तकालय कोष मा थपियो ?
कति रकम .”कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय भवन” कोष मा जम्मा भयो बिध्यालय कोष परिचालन र अनुगमन समितिले बासलात तैयार पारी अपडेट गराउने छ।

सबैलाई धन्यबाद।

आर्थिक पाटो सँगै जोडिएका अन्य जागरण का पाटोहरु

– मह गाउँ अभियान चलिरहेको छ तर यो चिसो र आहार को समस्या देखिएको छ।
-सबै बाटोहरुमा फूल जन्य बिरुवा लगाउने को लागी प्रस्ताव कृर्षि कार्यलय मा लगिएको छ।
-गत बर्ष लगाएका काफल का हाँगाहरु माउ बिरुवा तैयार हुने क्रम मा छन्
-१२९ जना को सरो सहकारी ले १८ लाख भन्दा बढि सँकलन गरिसहेको छ।

यो मात्रै १ बर्ष को उपलब्धी हो। यहि गतिले हामी एकता र सहकार्य गर्यौ भने एउटा कम्पनी खडा गरेर कलेज हाम्रै गाउँ मा सन्चालन गर्न सक्छौ।

बर्ष मा हाम्रो गाउँले १ करोड ४४ लाख आफ्ना सन्तान को सिक्षा मा मात्रै खर्च गरि रहेको छ। तै पनि नतिजा त्यति राम्रो निस्केको छैन। अव सबैले बुझ्ने बेला भएको छ। कहाँ चुकिरहेका छौ हामी ??

———————————–

अव शुभकामना दिएर मात्रै नबसौ शुभकाम शुरु गरौ भने गत बर्ष बाट शुरु गरेको अभियान ले यति रकम सँकलन गरेको हो। २०१० बाट सुरु भएको बिध्यालय स्तरउन्नती कोष ” चिनो” मा अहिले १५ लाख भन्दा बढि सँकलन भै सकेको छ यो पुँजी खर्च नहुने फिक्स कोष हो र यो कोष लाई अमेरिका बाट One Night Chef का फाउण्डर सुर्य राम्जाली ज्युले $2000सहयोग उपलब्ध गराउनु भए पछि यो रकम १७ लाख पुग्दैछ। यो भन्दा पहिले २०११ मा पनि उहाले र$2000 बिध्यालयलाई दान गरि सक्नु भएको छ। सबै दाताहरुलाई धन्यबाद।

बिध्यालय स्तर उन्नती कोष ” चिनो” निम्न दाताहरुको सहयोग ले बनेको छ।
1 तिल प्र. पाईजा वाखेत-7 साउदी 2010 15005
2 नारायण रोका वाखेत-7 साउदी 2010 15005
3 राम पाईजा वाखेत-7 साउदी 2010 100706
4 बिरेन्द्र पुर्जा वाखेत-8 साउदी 2010 50101
5 राज कुमारी थापा(पुन) वाखेत-9 हंङकंङ 2010 150000
6 केशव पुन वाखेत-7 हंङकंङ 2010 155000
7 हंङकंङ मा चन्दा उठाएको हंङकंङ चन्दा दाताहरु हंङकंङ 2010 80754
राज कुमारी थापा(पुन) र केशव पुनले
8 दिलिप गर्बुजा वाखेत-8 ईराक 2010 20000
9 पोस्ट ब. पाईजा वाखेत-7 पोल्याण्ड 2010 15005
10 सुर्य राम्जाली वाखेत-8 अमेरिका 2011 150000
11 कुल ब. राम्जाली वाखेत-8 युके 2011 100000
12 तेजिन्द्र थापा वाखेत-7 अस्ट्रेलिया 2011 50000
13 तक ब. पाईजा वाखेत-7 युके 2012 26000
14 कुमार राम्जाली वाखेत-9 पोर्चुगल 2012 151151
15 नर ब. राम्जाली वाखेत-9 अमेरिका
16 रामु पाईजा(रितुकोबा) वाखेत-7 नेपाल 2012 5250
17 मन ब. बिक वाखेत-6 साउदी 2012 10025
18 अमर ब. सेरपन्जा वाखेत-7 साउदी 2012 5020
19 बस्त ब. रोका वाखेत-8 साउदी 2013 15000
20 اहर्क ब. रोका वाखेत-6 कोरिया 2013 51000
21 भबिन्द्र पाईजा वाखेत-7 कोरिया 2013 51000
22 चुनु पाईजा वाखेत-7 कोरिया 2013 51000
23 पुर्ण कुमार रोका वाखेत-9 कोरिया 2013 51000
24 कुमार रोका वाखेत-9 कोरिया 2013 51000
25 माया राम्जाली (पुन) वाखेत-9 हंङकंङ 2013 55000
26 चकेन्द्र पाईजा वाखेत-8 अफ्गानिस्तान 2013 5000
27 गोरी पुन (कुवापानी) पर्वत युके 2013 51005
28 सत ब. पुन (वाखेत) काठमाडौ 2013 15000
29 राम ब. थापा वाखेत-7 2013 10000
30 दिलिप पुर्जा वाखेत-6 2013 5000
31 अनन्त कुमार राम्जाली 2013 5500
(अक्षरुपी- पन्ध्र लाख पन्ध्र हजार पाँच सय सत्ताऐस रूपैया मात्रै) As 31 DEc 2013 Total 1515527

Advertisements

2014 को शुभकामना

2014 को शुभकामना

2014 मा सबैको बाध्यता अव वेबसाईट,फेशबुक, युटु्व र बल्गले मात्रै मिडिया हाउस , प्रिन्ट मिडिया, कोर्पोरेट हाउस लाई पुग्ने छैन अव आफ्नै एप जरुरी भै सकेको छ। हामी सँस्कार को कुरा गरेर बस्छौ। परम्पराका कुराहरु मा बिबाद गर्छौ जमाना हामी भन्दा कयौ गुना अगाडी पुगी सकेको छ। अव हामीलाई सँस्कार र परम्पराको बिबाद मा अल्झेर बस्नु भन्दा आफुलाई प्रतिस्पर्धा मा नै लैजानु पर्दछ।यसो भन्दा सँस्कारलाई, परम्परालाई छाडौ भन्नु होईन समाय सुलभ बनाउन सिकौ। हामी सबैलाई २०१४ ले यहि सिकाउन सकोस। सबैलाई नयाँ बर्षको शुभकामना ।

घारसुन्ना लाली गुँरास युवा क्लव -वाखेत ले गर्यो वाखेत-टोडके बाटो मर्मत

म्याग्दी अनलाईन–
म्याग्दी, ११ पुस ।

क्लवको सक्रियतामा मोटरबाटो मर्मत

घारसुन्ना लाली गुँरास युवा क्लवको सक्रियतामा वाखेतदेखि टोड्के जाने मोटरबाटो मर्मत गरिएको छ। बुधबार र बिहिबार गरि बाखेतबासिको सहभागीतामा बर्षाको कारण अबरुद्ध भएको मोटरबाटो मर्मत गरिएको हो। बर्षाका कारण ४ महिनादेखि अवरुद्ध बनेको मोटरबाटोमा सवारि साधन जान नसक्दा वाखेत र टोड्के क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका थिए।

घारसुन्ना लाली गुँरास युवा क्लब वाखेतको सक्रियतामा सम्पुर्ण वाखेतबासिको सहभागीतामा मोटरबाटो मर्मत भएपछि स्थानियबासी राहतको महसुस गरेका छन। यस क्लवले यसअघि पनि गाउँमा विभिन्न सामाजिक कार्य गदै आइरहेको क्लवका अध्यक्ष याम रोकाले जानकारी दिनुभएको छ।
– See more at: http://www.myagdionline.com/?p=6458#sthash.VttJI6PV.dpuf

शेर ब. पुन के गर्दै छन एक पटक सबैले हेरौ र बुझौ

नमुना कृर्षि फार्म को बाख्रा १०९ मा छ।

नमुना कृर्षि फार्म को बाख्रा १०९ मा छ।

शेर ब. पुन - नमुना कृ्र्षि फार्म

शेर ब. पुन – नमुना कृ्र्षि फार्म

शेर ब. पुन के गर्दै छन एक पटक सबैले हेरौ र बुझौ अव ब्यबसायिक उद्यमी- शेर ब. पुन वाखेत र यु वहादुर कटुवाल भगवती-१ (राखु) को बाख्रा पालन को कुरा गरौ। म्याग्दी भगवती को बराखर्क मा उहाँहरुको नमूना बाख्रा फार्म छ। अहिले सो फार्म मा १०९ बाख्रा छन। स्थानीय खरी जात बाख्रा र बिकासे बाख्रा बाट नश्ल सुधार गरेर स्थानिय स्तर मा हुर्काउन सकिने बाख्रा पालन गर्दै हुनु हुन्छ। अहिले ३ जनाले रोजगार पाईरहेका छन भने अधिल्लो सिजन मा २ लाख सम्म को बाख्रा बेच्नु पनि भएको छ। २ बर्ष पहिले मात्रै सुरु भएको यो बाख्रा पालन का समस्या चरन र नियमित कामदार नै रहेका छन। २३ लाख भन्दा बढि लगानी गरि सक्नु भएको छ उहाँहरुले यो नमुना बाख्रापालन मा। पुन को भाई छबिलाल पुन ले पठाउनु भएको भर्खरै को फोटो हेरौ।

छबिलाल पुन बाट १५ हजार सहयोग प्राप्त , “कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” राशी पुग्यो ३,९०,९९३

छबिलाल पुन बाट १५ हजार सहयोग प्राप्त,  ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष”  राशी पुग्यो ३,९०,९९३

कंगो मा कार्यरत छबिलाल पुन बिध्योदय पुस्तकालय सामुदाय लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम मा सहभागी हुनु भयो र बिध्योदय पुस्तकालय लाई ५००० (पाँच हजार रुपैया) र भुपु गोर्खा ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” लाई आफ्नो स्वर्गिय पिता गम ब. पुन को नाम मा १०,००० (दश हजार रुपैया) सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँ लाई सबै वाखेत परिवार को तर्फ बाट धन्यबाद।

प्रेम कुमार पुन(कँगोमा कार्यरत) भरत पोखरा १ ठुलो पाखा कास्की का प्रेम कुमार पुन(कँगोमा कार्यरत) ज्यु बाट पनि छबिलाल पुन मार्फत पठाउनु भएको 12 थान पुस्तक प्राप्त भएको छ।

नोट***बिध्योदय को वाल मा अपडेट गर्ने बेला मा खेम रोका र छबिलाल पुन को सहयोग अपडेट गर्दा अन्य उल्लेख भएको ले क्षेमा चाहान्छौ

सोहि दिन भुपु गोर्खा पेन्शनरहरु बाट सँयुक्त रुपमा ९० हजार भन्दा बढी को कोष थप भएको छ।

भुपु गोर्खा ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” मा अहिले सम्म निम्न रकम जम्मा भएको छ।
बैसाख पालो-57020
युवा कल्व-150000
भैलो कार्यक्रम-93915
मँगसीर पालो-90000
कुल रकम जम्मा- 390935

यो दिन बिध्योदय पुस्तकालय हस्तान्तरण पनि भएको छ। बिभिन्न समायमा पुस्तकालय र बिध्यालयलाई सहयोग गर्नु हुने दाताहरुको सम्मान कार्यक्रम गरिएको छ। हेर्नुहोस फोटो फिचर

छबिलाल पुन- १५ हजार रुपैया सहयोग हस्तान्तरण गर्दै।

छबिलाल पुन- १५ हजार रुपैया सहयोग हस्तान्तरण गर्दै।

खडक ब. पाईजा - भुपु गोर्खा पेन्शनर हरु शिक्षा सहकार्य कोष  " कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष"  लाई प्राप्त सहयोग सँकलन गर्दै

खडक ब. पाईजा – भुपु गोर्खा पेन्शनर हरु शिक्षा सहकार्य कोष ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” लाई प्राप्त सहयोग सँकलन गर्दै

हरि कृष्ण गौतम - म्याग्दी पुस्तकालय बिकास सँयोजक लाई बिध्योदय पुस्तकालय वाखेतले  माया को चिनो  दिदै

हरि कृष्ण गौतम – म्याग्दी पुस्तकालय बिकास सँयोजक लाई बिध्योदय पुस्तकालय वाखेतले माया को चिनो दिदै

बिध्योदय निमाबि वाखेत ले खेम ब. थापा- भाई राम ब. थापा ले बिध्यालय को चिनो कोष लाई १०,००० सहयोग गर्नु भएको सम्मान पत्र  प्रदान गर्दै

बिध्योदय निमाबि वाखेत ले खेम ब. थापा- भाई राम ब. थापा ले बिध्यालय को चिनो कोष लाई १०,००० सहयोग गर्नु भएको सम्मान पत्र प्रदान गर्दै

बिध्योदय निमाबिले भिम ब. रोका लाई छोरा खेम रोकाले बिध्योदय निमाबि चिनो कोषलाई  १०,००० सहयोग प्रदान गर्नु भएको सम्मान पत्र दिदे

बिध्योदय निमाबिले भिम ब. रोका लाई छोरा खेम रोकाले बिध्योदय निमाबि चिनो कोषलाई १०,००० सहयोग प्रदान गर्नु भएको सम्मान पत्र दिदे

हाम्रा भुपु गोर्खा पेन्शनर आमा बाबा हरु को समुह फोटो- यसपटक उहाँहरुले  भुपु गोर्खा" कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष"  मा ९० हजार सहयोग थप गर्नु भएको छ

हाम्रा भुपु गोर्खा पेन्शनर आमा बाबा हरु को समुह फोटो- यसपटक उहाँहरुले भुपु गोर्खा” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” मा ९० हजार सहयोग थप गर्नु भएको छ

बिध्योदय निमाबि ७ कक्षा का छात्रा- अनु पाईजा पुस्तकालय हस्तान्तरण कार्यक्रम मा अनुशासन को महत्व बारे आफ्नो स्पिच दिदै

बिध्योदय निमाबि ७ कक्षा का छात्रा- अनु पाईजा पुस्तकालय हस्तान्तरण कार्यक्रम मा अनुशासन को महत्व बारे आफ्नो स्पिच दिदै

भुपु गोर्खाहरु को योगदान लाई सँस्थागत गर्ने समाय र सपना नजिक हुदैछ।

भुपुहरु को योगदान लाई सँस्थागत गर्ने समाय र सपना नजिक हुदैछ।

२०७० बैसाख १ गते गाउँले हरुले शुभकामना मात्रै आदनप्रदान गरेनन केहि प्रतिबद्वताहरु समेत गरे। सुभकामना दिएर मात्रै नबसौ शुभकाम को पनि शुरु गरौ।

सुभकामना को दिन २ निर्णय हरु गरिएको थियो। हरेक बर्ष केहि शुभकाम सुरु गर्ने जस्ले हाम्रो राम्रो वाखेत शब्द मा होईन ब्यबहार मा बनाओस। जस्लाई शुभकाम जागरण पनि भनियो।

निर्णय – १

अहिले सम्म भएका भुपुहरुको सहयोग लाई पछिल्लो पुस्ताले पनि बुझ्ने गरी बचाउने। उहाँ हरुले अहिले सम्म गर्नु भएका योगदानलाई डिजिटलाईज गर्ने जति पनि भुपु गोर्खाहरु हुनु हुन्छ। बेलायत आर्मी, ईण्डिया आर्मी पेन्शनरहरु गर्नु भएको सहयोग को सम्मान स्वरुप ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” बनाउने र भबिस्यमा भवन निर्माण गरि बिध्यालयका बिध्यार्थी लगायत सो कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हरेक उमेर लिँग र सामुदायलाई कम्पयुटर साक्षरता बनाउने।

निर्णय -२

वाखेत का जँगल क्षेत्र को मानिस हिड्ने बाटो र मोटर बाटो जहाँ चौपाया निषेध छ त्यो ठाउँ मा आरुपखडा, खुर्पानी जस्ता फल-फूल को बिरुवा लगाउने तथा आमा समुहहरुले हरेक वडाले आफ्नो वडा शुरु हुने बाटो मा गेटफूल रोपेर स्वागत द्वार जस्तै बनाउने।

सबै कुरा भन्नु र गर्नु उतिकै सजिलो कुरा होईन भन्दा सजिलो र पुरागर्न गाह्रो हुन्छ। तै पनि हामी बिच को एकता र बिश्वास भयो भने कुनै पनि काम गर्नु गाह्रो कुरा होईन र यि कुराहरु निस्चित ब्याक्ति र सामुदायको को हित को लागी पनि होईन। समग्र सबै को लागी र बेटर वाखेत को लागी हो।

सबै काम सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर कोशिस गर्नु पनि ठुलो कुरा हो।

भुपु हरुले कोशिस गर्नु भयो।

-बैसाख पालो को पेन्शन बाट – ५७० २० (Fifty Seven Thousand Twenty Rupees) जम्मा पार्नु भयो।
-हरेलो मेला सन्चालन पछि बचेको बचत बाट घारसुन्ना युवा कल्वले – १,५०,००० ( One Hundred Fifty Thusand Rs.) ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” सहकार्य सहयोग गर्नु भयो।
-२०७० को तिहार मा खेलिएको भैलो बाट सँकलन भएको सहयोग – ९३,९१५ ( Ninety Three Thousand Nine Hundred Fifteen only)

– मँगसिर को पेन्शन पालो मा भुपु गोर्खा पेन्शनरहरु बाट – ९०,००० गरि अहिले सम्म ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” मा निम्न बचत भएको छ।

बैसाख पालो-57020
युवा कल्व-150000
भैलो कार्यक्रम-93915
मँगसीर पालो-90000
कुल रकम जम्मा- 390935

कृपया देश बिदेशमा भएका भुपुहरुले यो प्रोजेक्ट लाई हामी सबैको प्रोजेक्ट सम्झेर आफ्नो ईच्छा अनुसार को सहयोग गर्नु होला। हजुर हरु को अमुल्य सहयोग र माया ले मात्रै यो अभियान सफल हुन सक्छ। मात्रै भवन बनाउन र भित्ता मा नाम लेख्नु यो अभियान को उदेश्य होईन। पुराना पुस्ताको योगदान लाई नयाँ पुस्ता लाई चिनाउनु यो प्रोजेक्ट को उद्देश्य हो। हामी योगदान दिनेहरुको नाम भित्ता मा होईन पुरै वाखेत र नयाँ पुस्ता को मन मा लेख्न चाहान्छौ।

हरेक पुस्तालाई कम्प्युटर साक्षरता बनाउको लागी हामीलाई सबैको सहकार्यको जरुरत छ। ” कम्प्युटर कक्ष तथा ई-पुस्तकालय बिकास कोष” र भवन नामकरण गर्नु को एउटै कारण यहि हो जेनेरेशन ग्याप लाई नजिक गर्नु। कम्प्युटर जानेको पुस्ताले शिकारु पुस्तालाई कम्प्युटर सिकाउनु र ५ बर्ष भित्र वाखेत का सबै उमेर, लिङग र सामुदायलाई कम्पयुटर साक्षरता गराएर हरेक ठाउँ मा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने र हरेक परिस्थितिमा आफ्नो बिकास गर्न सक्ने पुस्ता तैयार पार्नु नै यो प्रोजेक्ट को उद्देश्य हो।

देश बिदेश मा रहनु हुने सम्पु्र्ण भुपु हरुलाई बिनम्र अनुरोध छ हजुरहरु को ब्यस्त समाय निकालेर यो अभियान लाई आफ्नो नजिक को साथी सँग छलफल गर्नुहोस। जति ईच्छा लाग्छ त्यति सहयोग गर्नुहोस। धेरैले यो प्रोजेक्ट लाई बिध्यालय को लागी चन्दा उठाउने बाहाना हो भन्ने गुनासो आएको पनि थाहा छ। यो जायज पनि छ। हामी सँस्थागत रुप मै यो गर्ने छौ र नयाँ पुस्ता लाई सन्देश छोड्ने छौ। हामीले थोपा थोपा गरेर भरेका सफलता का धैला हरु जुन धैला ले सयौ कलिला थुँगाहरु ले आधुनिक कम्पयुटर र गुणस्तरीय शिक्षा लिन अवसर आफ्नै दैलो मा पाउने छन। माटोको माया बोकेर- पुर्वज को आशिर्वाद बोकेर।

धन्यबाद।