भुपु गोर्खा सैनिकहरु को शिक्षामा योगदान र उहाँहरुको योगदानको सम्मान भुपु गोर्खा कम्प्युटर कक्ष तथा पुस्तकालय भवन- वाखेत

भुपु गोर्खा सैनिकहरु को शिक्षामा योगदान र उहाँहरुको योगदानको सम्मान भुपु गोर्खा कम्प्युटर कक्ष तथा पुस्तकालय भवन- वाखेत

२०७० साल को भैलो कार्यक्रम यसै भवनको सहयोगार्थ खेलिएको थियो। जस्को सँयोजक- खडक ब. रोका ले गर्नु भएको थियो। जस्मा बिध्यालयका टिचरहरु बिधार्थीहरु को साथै स्थानिय युवाहरु, अभिभावकहरु को सहकार्य थियो। भट्टाउन मा साथ दिने देउमाया राम्जाली, मनबीर सर , नरमाया रोका, मन्जु मिस अनि सबै भैलो कार्यक्रममा सहभागी आमा-बाब, दाजुभाई दिदि बैनीलाई सबैलाई धन्यबाद। सो भैलो कार्यक्रमा ९३९१५ (त्रियान्ब्बे हजार नौ सय पन्ध्र रुपैया) सँकलन भएको छ। सबै दानदाताहरुलाई पनि धन्यबाद। तपाईहरु मेहनत र पसिनाले नै छिटै वाखेतमा ” सबैको लागी सधैको लागी कम्प्युटर साक्षरता शिक्षा” सुरु हुदैछ।

यो प्रोजेक्ट को लागी भुपु गोर्खा सैनिकहरुले बैसाख पालो को पेन्सन बाट ५७,५०० रकम सँकलन गरिसक्नु भएको छ र घारसुन्ना  लाली गुराँस युवा कल्व – वाखेत परिवारले १,५०,००० रुयैया सहयोग गरेको छ  भैलो कार्यक्रम बाट ९३,९१५ रुपैया सँकलन भएको छ।

भैलो कार्यक्रम मा भुपु गोर्खा सैनिकहरु

भैलो कार्यक्रम मा भुपु गोर्खा सैनिकहरु

क्र.सं.  नाम ठेगाना बडा रकम
1 लक्षमण रोका पात्लेखेत 5 550
2 पुर्णिमाया पुन पात्लेखेत 5 650
3 सुक्तलाल रोका पात्लेखेत 5 520
4 फक्त रोका पात्लेखेत 5 160
5 तम ब. भट्टचन पात्लेखेत 5 205
6 फुल माया बिक पात्लेखेत 5 100
7 टेक ब. रोका पात्लेखेत 9 500
8 देबी राम बिक पात्लेखेत 5 110
9 मनभुजा लामघरे पात्लेखेत 5 55
10 टेक ब. पुर्जा पात्लेखेत 6 215
11 जोजोने बितालु पात्लेखेत 5 275
12 बाबुराम बिक पात्लेखेत 6 110
13 पशुपति बिक पात्लेखेत 6 60
14 मन कुमारी सुनार पात्लेखेत 6 55
15 पतिराम नेपाली पात्लेखेत 6 200
16 खालि
17 ईन्द्र नेपाली पात्लेखेत 6 1070
18 अमर नेपाली पात्लेखेत 6 610
19 याम ब. नेपाली पात्लेखेत 6 50
20 बल नेपाली पात्लेखेत 6 710
21 भगवती बिक पात्लेखेत 6 190 Page-1
22 भक्ति प्रसाद बिक पात्लेखेत 6 70 6465
23 लक्षमण थजाली झि 2 100
24 राम प्रसाद सुनार पात्लेखेत 6 530
25 लाल ब बिक पात्लेखेत 6 630
26 पतिराम पुर्जा पात्लेखेत 6 300
27 जंग ब सुनार पात्लेखेत 6 220
28 मन ब. सुनार पात्लेखेत 6 100
29 भेष ब. सुनार पात्लेखेत 6 120
30 देउ ब. सुनार पात्लेखेत 6 15
31 मति लाल बिक पात्लेखेत 6 50
32 भिम ब. रोका (गौ ब.) पात्लेखेत 6 250
33 भिम ब. रोका (गोरे) पात्लेखेत 6 505
34 हर्क ब. रोका पात्लेखेत 6 1505
35 शान्त रोका पात्लेखेत 6 500
36 रिम प्रसाद रोका पात्लेखेत 6 165
37 रेम ब. रोका पात्लेखेत 6 170
38 पुर्ण कुमारी रोका पात्लेखेत 6 210
39 मतिलाल रोका पात्लेखेत 6 1505
40 जँग ब. रोका पात्लेखेत 6 500
41 खडक ब. रोका पात्लेखेत 6 470
42 कुमराज पुर्झा पात्लेखेत 6 250
43 नरमति पुन पात्लेखेत 6 1005 Page-2
44 रेशम पाईजा पात्लेखेत 6 1050 10150
45 हिरा ब. थापा पात्लेखेत 6 550
46 निल ब. पाईजा पात्लेखेत 6 510
47 भक्ति प्रसाद राम्जाली पात्लेखेत 7 1000
48 आँगन समुह- क पात्लेखेत 7 500
49 काली प्रसाद पाईजा पात्लेखेत 7 100
50 आँगन समुह- ग पात्लेखेत 7 100
51 आँगन समुह- ख पात्लेखेत 7 200
52 पुर्ण ब. पाईजा पात्लेखेत 7 100
53 राम ब. थापा पात्लेखेत 7 500
54 आँगन समुह – घ पात्लेखेत 7 400
55 बेगम ब. पाईजा पात्लेखेत 7 1200
56 नौलीमाया रोका पात्लेखेत 7 220
57 जय प्रसाद पुर्जा पात्लेखेत 6 1050
58 भगवती पाईजा पात्लेखेत 7 500
59 मस्बीर रोका पात्लेखेत 5 500
60 सत ब. पुन (काठमाडौ) पात्लेखेत 7 1000
61 प्रेम ब. रोका पात्लेखेत 7 1550
62 बिनोद रोका पात्लेखेत 7 200
63 भेष ब. थापा पात्लेखेत 7 505
64 लाल ब. राम्जाली पात्लेखेत 7 800
65 सोम ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500 Page-3
66 खडक ब. थापा पात्लेखेत 7 550 12535
67 गँगलाल पाईजा पात्लेखेत 7 250
68 थिर ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500
69 खेम ब. थापा पात्लेखेत 7 520
70 ईन ब. पुन पात्लेखेत 7 1520
71 दिल माया थापा पात्लेखेत 7 510
72 माया पाईजा पात्लेखेत 8 1000
73 थक ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500
74 पुर्ण कुमारी पुन भर्जुला 150
75 सक्तलाल राम्जाली पात्लेखेत 9 550
76 भिम ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 2500
77 झमलाल थापा पात्लेखेत 9 2050
78 टक ब. पुन पात्लेखेत 7 550
79 खिम ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 5 1050
80 याम बख बुढाथोकी पात्लेखेत 9 550
81 दिल ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 8 1030
82 तिलक थापा पात्लेखेत 8 600
83 बिरेन्द्र पुर्जा पात्लेखेत 8 520
84 लाल ब. पुन पात्लेखेत 8 1015
85 मन ब. राम्जाली पात्लेखेत 8 1685
86 होम ब. पुन पात्लेखेत 9 210
87 केशव राम्जाली पात्लेखेत 8 750
88 गणेश राम्जाली पात्लेखेत 8 165 Page-4
89 छक ब. रोका पात्लेखेत 8 400 18575
89 रामती राम्जाली पात्लेखेत 8 510
90 भबिलाल राम्जाली पात्लेखेत 8 205
91 लाल ब. पाईजा पात्लेखेत 8 1105
92 मन कुमार रोका पात्लेखेत 8 1050
93 कुमार रोका पात्लेखेत 8 1100
94 थहर ब. रोका पात्लेखेत 8 200
95 जग ब. रोका पात्लेखेत 8 2100
96 दिलिप गर्बुजा पात्लेखेत 8 1525
97 बिष्णु राम्जाली पात्लेखेत 8 1500
98 बल ब. रोका पात्लेखेत 8 5555
99 फक्तिराम रोका पात्लेखेत 8 500
100 ज्ञानु रुचाल पात्लेखेत 8 550
101 चन्द्र ब. किसान पात्लेखेत 8 505
102 भिम ब. किसान पात्लेखेत 8 500
103 सुर्य किसान पात्लेखेत 8 550
104 राम ब. किसान पात्लेखेत 8 1010
105 सिहँ बिर किसान पात्लेखेत 8 520
106 खडक बृ किसान पात्लेखेत 8 205
107 गम्मरसिं किसान पात्लेखेत 8 300
108 बुद्वबिर किसान पात्लेखेत 8 620
109 धन ब किसान पात्लेखेत 8 510 Page-5
110 खिम ब. किसान पात्लेखेत 8 525 21145
111 बम ब. किसान पात्लेखेत 8 350
112 नन्दलाल किसान पात्लेखेत 8 675
113 मनबीर किसान पात्लेखेत 8 2100
114 गुज्जरे किसान पात्लेखेत 8 1520
115 ,मन ब. बिक पात्लेखेत 8 200
116 रेशम बुढाथोकी पात्लेखेत 8 200
117 नौलीमाया किसान कँहु 120
118 भबिसरा कँहु 120
119 नरमाया कँहु 50
120 मनु किसान पात्लेखेत 8 305
121 थहर सिं किसान पात्लेखेत 8 410
122 खडक ब. रोका पात्लेखेत 9 1025
123 कृष्ण ब. रोका पात्लेखेत 9 200
124 मन प्रसाद रोका पात्लेखेत 9 505
125 खड्क लाल रोका पात्लेखेत 9 305
126 रामु रोका पात्लेखेत 9 310
127 टेक बीर बुढाथोकी पात्लेखेत 9 405
128 दलबीर पाईजा पात्लेखेत 9 120
129 गोरे पुन पात्लेखेत 9 120
130 बस्त ब. रोका पात्लेखेत 8 550
131 लाल ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 1015 Page-6
132 लाल ब. घरम्जा बरंजा 1 110 10715
133 लाल ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 9 510
134 प ब. शेरपन्जा पात्लेखेत 9 520
135 दमन थापा पात्लेखेत 9 250
136 दुर्गा ब.राम्जाली पात्लेखेत 9 505
137 हर्क ब. थापा पात्लेखेत 9 550
138 पेम माया राम्जाली पात्लेखेत 9 1150
139 धन ब. रोका पात्लेखेत 9 510
140 पुनमति गर्बुजा पात्लेखेत 9 1500
141 लक ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 200
142 पुर्ण ब. रोका पात्लेखेत 9 600
143 बिर ब. रोका पात्लेखेत 9 1000
144 दिल ब. पुन पात्लेखेत 9 210
145 छक ब. पुन पात्लेखेत 9 550
146 अशोक कुमार रोका पात्लेखेत 9 520
147 रास ब. थजाली पात्लेखेत 9 200
148 गजेन्द्र पुन पात्लेखेत 9 505
149 लाल ब. पुन पात्लेखेत 9 525
150 गोपाल रोका पात्लेखेत 9 850
151 थिर ब. रोका पात्लेखेत 9 210
152 नर ब. पुन पात्लेखेत 9 300
153 शेर ब. पुन पात्लेखेत 9 510 Page-7
154 असारी पाईजा पात्लेखेत 9 200 11875
155 गुन ब. पुर्जा पात्लेखेत 7 200
156 लोक ब. पुन पात्लेखेत 9 1005
157 कर्ण ब. पुन पात्लेखेत 9 500
158 पानु पुर्जा पात्लेखेत 9 550 Page-8
159 होमु पुन पात्लेखेत 9 200 2455
भैलो कार्यक्रम 2070 बाट जम्मा 93915  

 

 

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s