वाखेतमा झमलाल थापा /छक प्रसादको घर आज घर ढलान भैरहेको छ।

वाखेत अपडेट

वाखेतमा झमलाल थापा /छक प्रसादको घर आज घर ढलान भैरहेको छ।

हाम्रो पालो कोदो कुट्दै छौ।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s