मँगल पाईजा र होम पुन पुगे टुर्किस्तान

मँगल पाईजा र होम पुन पुगे टुर्किस्तान

रोजगारको सिलसिला मा वाखेत का २ जना युवाहरु टुर्किमिनिस्तान पुगेका छन। उनिहरुको सफल बिदेश बसाई को कामना गर्दछौ।- मेरो वाखेत गाउँ- फेसबुक समुह

Source- Tak Paija, Kapin Paija

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s