भुपु गोर्खा सैनिकहरु को शिक्षामा योगदान र उहाँहरुको योगदानको सम्मान भुपु गोर्खा कम्प्युटर कक्ष तथा पुस्तकालय भवन- वाखेत

भुपु गोर्खा सैनिकहरु को शिक्षामा योगदान र उहाँहरुको योगदानको सम्मान भुपु गोर्खा कम्प्युटर कक्ष तथा पुस्तकालय भवन- वाखेत

२०७० साल को भैलो कार्यक्रम यसै भवनको सहयोगार्थ खेलिएको थियो। जस्को सँयोजक- खडक ब. रोका ले गर्नु भएको थियो। जस्मा बिध्यालयका टिचरहरु बिधार्थीहरु को साथै स्थानिय युवाहरु, अभिभावकहरु को सहकार्य थियो। भट्टाउन मा साथ दिने देउमाया राम्जाली, मनबीर सर , नरमाया रोका, मन्जु मिस अनि सबै भैलो कार्यक्रममा सहभागी आमा-बाब, दाजुभाई दिदि बैनीलाई सबैलाई धन्यबाद। सो भैलो कार्यक्रमा ९३९१५ (त्रियान्ब्बे हजार नौ सय पन्ध्र रुपैया) सँकलन भएको छ। सबै दानदाताहरुलाई पनि धन्यबाद। तपाईहरु मेहनत र पसिनाले नै छिटै वाखेतमा ” सबैको लागी सधैको लागी कम्प्युटर साक्षरता शिक्षा” सुरु हुदैछ।

यो प्रोजेक्ट को लागी भुपु गोर्खा सैनिकहरुले बैसाख पालो को पेन्सन बाट ५७,५०० रकम सँकलन गरिसक्नु भएको छ र घारसुन्ना  लाली गुराँस युवा कल्व – वाखेत परिवारले १,५०,००० रुयैया सहयोग गरेको छ  भैलो कार्यक्रम बाट ९३,९१५ रुपैया सँकलन भएको छ।

भैलो कार्यक्रम मा भुपु गोर्खा सैनिकहरु

भैलो कार्यक्रम मा भुपु गोर्खा सैनिकहरु

क्र.सं.  नाम ठेगाना बडा रकम
1 लक्षमण रोका पात्लेखेत 5 550
2 पुर्णिमाया पुन पात्लेखेत 5 650
3 सुक्तलाल रोका पात्लेखेत 5 520
4 फक्त रोका पात्लेखेत 5 160
5 तम ब. भट्टचन पात्लेखेत 5 205
6 फुल माया बिक पात्लेखेत 5 100
7 टेक ब. रोका पात्लेखेत 9 500
8 देबी राम बिक पात्लेखेत 5 110
9 मनभुजा लामघरे पात्लेखेत 5 55
10 टेक ब. पुर्जा पात्लेखेत 6 215
11 जोजोने बितालु पात्लेखेत 5 275
12 बाबुराम बिक पात्लेखेत 6 110
13 पशुपति बिक पात्लेखेत 6 60
14 मन कुमारी सुनार पात्लेखेत 6 55
15 पतिराम नेपाली पात्लेखेत 6 200
16 खालि
17 ईन्द्र नेपाली पात्लेखेत 6 1070
18 अमर नेपाली पात्लेखेत 6 610
19 याम ब. नेपाली पात्लेखेत 6 50
20 बल नेपाली पात्लेखेत 6 710
21 भगवती बिक पात्लेखेत 6 190 Page-1
22 भक्ति प्रसाद बिक पात्लेखेत 6 70 6465
23 लक्षमण थजाली झि 2 100
24 राम प्रसाद सुनार पात्लेखेत 6 530
25 लाल ब बिक पात्लेखेत 6 630
26 पतिराम पुर्जा पात्लेखेत 6 300
27 जंग ब सुनार पात्लेखेत 6 220
28 मन ब. सुनार पात्लेखेत 6 100
29 भेष ब. सुनार पात्लेखेत 6 120
30 देउ ब. सुनार पात्लेखेत 6 15
31 मति लाल बिक पात्लेखेत 6 50
32 भिम ब. रोका (गौ ब.) पात्लेखेत 6 250
33 भिम ब. रोका (गोरे) पात्लेखेत 6 505
34 हर्क ब. रोका पात्लेखेत 6 1505
35 शान्त रोका पात्लेखेत 6 500
36 रिम प्रसाद रोका पात्लेखेत 6 165
37 रेम ब. रोका पात्लेखेत 6 170
38 पुर्ण कुमारी रोका पात्लेखेत 6 210
39 मतिलाल रोका पात्लेखेत 6 1505
40 जँग ब. रोका पात्लेखेत 6 500
41 खडक ब. रोका पात्लेखेत 6 470
42 कुमराज पुर्झा पात्लेखेत 6 250
43 नरमति पुन पात्लेखेत 6 1005 Page-2
44 रेशम पाईजा पात्लेखेत 6 1050 10150
45 हिरा ब. थापा पात्लेखेत 6 550
46 निल ब. पाईजा पात्लेखेत 6 510
47 भक्ति प्रसाद राम्जाली पात्लेखेत 7 1000
48 आँगन समुह- क पात्लेखेत 7 500
49 काली प्रसाद पाईजा पात्लेखेत 7 100
50 आँगन समुह- ग पात्लेखेत 7 100
51 आँगन समुह- ख पात्लेखेत 7 200
52 पुर्ण ब. पाईजा पात्लेखेत 7 100
53 राम ब. थापा पात्लेखेत 7 500
54 आँगन समुह – घ पात्लेखेत 7 400
55 बेगम ब. पाईजा पात्लेखेत 7 1200
56 नौलीमाया रोका पात्लेखेत 7 220
57 जय प्रसाद पुर्जा पात्लेखेत 6 1050
58 भगवती पाईजा पात्लेखेत 7 500
59 मस्बीर रोका पात्लेखेत 5 500
60 सत ब. पुन (काठमाडौ) पात्लेखेत 7 1000
61 प्रेम ब. रोका पात्लेखेत 7 1550
62 बिनोद रोका पात्लेखेत 7 200
63 भेष ब. थापा पात्लेखेत 7 505
64 लाल ब. राम्जाली पात्लेखेत 7 800
65 सोम ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500 Page-3
66 खडक ब. थापा पात्लेखेत 7 550 12535
67 गँगलाल पाईजा पात्लेखेत 7 250
68 थिर ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500
69 खेम ब. थापा पात्लेखेत 7 520
70 ईन ब. पुन पात्लेखेत 7 1520
71 दिल माया थापा पात्लेखेत 7 510
72 माया पाईजा पात्लेखेत 8 1000
73 थक ब. पाईजा पात्लेखेत 7 500
74 पुर्ण कुमारी पुन भर्जुला 150
75 सक्तलाल राम्जाली पात्लेखेत 9 550
76 भिम ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 2500
77 झमलाल थापा पात्लेखेत 9 2050
78 टक ब. पुन पात्लेखेत 7 550
79 खिम ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 5 1050
80 याम बख बुढाथोकी पात्लेखेत 9 550
81 दिल ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 8 1030
82 तिलक थापा पात्लेखेत 8 600
83 बिरेन्द्र पुर्जा पात्लेखेत 8 520
84 लाल ब. पुन पात्लेखेत 8 1015
85 मन ब. राम्जाली पात्लेखेत 8 1685
86 होम ब. पुन पात्लेखेत 9 210
87 केशव राम्जाली पात्लेखेत 8 750
88 गणेश राम्जाली पात्लेखेत 8 165 Page-4
89 छक ब. रोका पात्लेखेत 8 400 18575
89 रामती राम्जाली पात्लेखेत 8 510
90 भबिलाल राम्जाली पात्लेखेत 8 205
91 लाल ब. पाईजा पात्लेखेत 8 1105
92 मन कुमार रोका पात्लेखेत 8 1050
93 कुमार रोका पात्लेखेत 8 1100
94 थहर ब. रोका पात्लेखेत 8 200
95 जग ब. रोका पात्लेखेत 8 2100
96 दिलिप गर्बुजा पात्लेखेत 8 1525
97 बिष्णु राम्जाली पात्लेखेत 8 1500
98 बल ब. रोका पात्लेखेत 8 5555
99 फक्तिराम रोका पात्लेखेत 8 500
100 ज्ञानु रुचाल पात्लेखेत 8 550
101 चन्द्र ब. किसान पात्लेखेत 8 505
102 भिम ब. किसान पात्लेखेत 8 500
103 सुर्य किसान पात्लेखेत 8 550
104 राम ब. किसान पात्लेखेत 8 1010
105 सिहँ बिर किसान पात्लेखेत 8 520
106 खडक बृ किसान पात्लेखेत 8 205
107 गम्मरसिं किसान पात्लेखेत 8 300
108 बुद्वबिर किसान पात्लेखेत 8 620
109 धन ब किसान पात्लेखेत 8 510 Page-5
110 खिम ब. किसान पात्लेखेत 8 525 21145
111 बम ब. किसान पात्लेखेत 8 350
112 नन्दलाल किसान पात्लेखेत 8 675
113 मनबीर किसान पात्लेखेत 8 2100
114 गुज्जरे किसान पात्लेखेत 8 1520
115 ,मन ब. बिक पात्लेखेत 8 200
116 रेशम बुढाथोकी पात्लेखेत 8 200
117 नौलीमाया किसान कँहु 120
118 भबिसरा कँहु 120
119 नरमाया कँहु 50
120 मनु किसान पात्लेखेत 8 305
121 थहर सिं किसान पात्लेखेत 8 410
122 खडक ब. रोका पात्लेखेत 9 1025
123 कृष्ण ब. रोका पात्लेखेत 9 200
124 मन प्रसाद रोका पात्लेखेत 9 505
125 खड्क लाल रोका पात्लेखेत 9 305
126 रामु रोका पात्लेखेत 9 310
127 टेक बीर बुढाथोकी पात्लेखेत 9 405
128 दलबीर पाईजा पात्लेखेत 9 120
129 गोरे पुन पात्लेखेत 9 120
130 बस्त ब. रोका पात्लेखेत 8 550
131 लाल ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 1015 Page-6
132 लाल ब. घरम्जा बरंजा 1 110 10715
133 लाल ब. बुढाथोकी पात्लेखेत 9 510
134 प ब. शेरपन्जा पात्लेखेत 9 520
135 दमन थापा पात्लेखेत 9 250
136 दुर्गा ब.राम्जाली पात्लेखेत 9 505
137 हर्क ब. थापा पात्लेखेत 9 550
138 पेम माया राम्जाली पात्लेखेत 9 1150
139 धन ब. रोका पात्लेखेत 9 510
140 पुनमति गर्बुजा पात्लेखेत 9 1500
141 लक ब. राम्जाली पात्लेखेत 9 200
142 पुर्ण ब. रोका पात्लेखेत 9 600
143 बिर ब. रोका पात्लेखेत 9 1000
144 दिल ब. पुन पात्लेखेत 9 210
145 छक ब. पुन पात्लेखेत 9 550
146 अशोक कुमार रोका पात्लेखेत 9 520
147 रास ब. थजाली पात्लेखेत 9 200
148 गजेन्द्र पुन पात्लेखेत 9 505
149 लाल ब. पुन पात्लेखेत 9 525
150 गोपाल रोका पात्लेखेत 9 850
151 थिर ब. रोका पात्लेखेत 9 210
152 नर ब. पुन पात्लेखेत 9 300
153 शेर ब. पुन पात्लेखेत 9 510 Page-7
154 असारी पाईजा पात्लेखेत 9 200 11875
155 गुन ब. पुर्जा पात्लेखेत 7 200
156 लोक ब. पुन पात्लेखेत 9 1005
157 कर्ण ब. पुन पात्लेखेत 9 500
158 पानु पुर्जा पात्लेखेत 9 550 Page-8
159 होमु पुन पात्लेखेत 9 200 2455
भैलो कार्यक्रम 2070 बाट जम्मा 93915  

 

 

 

Advertisements

बराह पँग्रेनी सामुदाहिक बन – वाखेत भुई घाँस कटानी आज बाट खुल्ला

बराह पँग्रेनी सामुदाहिक बन – वाखेत भुई घाँस आज बाट खुल्ला

मँगसिर -९ , आज बाट वाखेत को बराह पँग्रेनी सामुदायिक बन समुह को भुईघाँस कटानी खुल्ला हुदैछ। प्रबेश शुल्क रु. ५० लाग्ने कटुवाल ले जनाकारी गराएको छ

म्याग्दी , संबिधान सभा चुनाव-२ नतिजा अपडेट

म्याग्दी , संबिधान सभा चुनाव-२ नतिजा अपडेट

20th & final Update

(म्याग्दीबाट नव निर्वाचित एमालेका नवराज शर्मालाइ बधाइ) 3446 मत अन्तरले बिजयी हुनु भयो।

अन्तिम परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको १५९५५
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको १२५०९
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ६४५०
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ३३३३
यो सँगै म्याग्दीबाट नव निर्वाचित एमालेका नवराज शर्मालाइ बधाइ

19th Update (11.15 बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको 15185
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको 11860
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको 6216
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको 2984

18th Update (०९:२२,(10r) बजेको अपडेट)

मतदान केन्द्रहरु धौलागिरी मावि सिंगा, दिपशिखा मावि कुंहु, शारदा प्रावि अर्मन, रामचन्द्र मावि अर्जमको मतगणना हुदा सम्म

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको 14304
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको 10894
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको 5914
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको २४०८

17th Update (६:१५ बजेको अपडेट)-

अव ८ केन्द्र को भोट गन्न बाँकी

(भकीमली ,भगवटी,रत्नेचौर को मत गणना हुदा सम्म)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको १०४५७
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ८७४३
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ४६९५
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १९२९

16th Update  (5 बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ९८८७
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ८२६४
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ४३६२
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १८७८

15th Update (3.58)

बंरजा हिस्तान कोटगाँउ र बाबियाचौर को मतपेटिका गणना हुदा सम्म

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ९२४६
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ७४४८
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ४२०९
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १७२५

14th Update (०२:५८ बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ८५९०
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ६९६०
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ३८४०
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १६६४

13th Update (१:५८ बजेको अपडेट)

(शिख घारा राखु पिप्ले र बिम गाउँको बाकसको मत गणना सम्म)

एमालेका नवराज शर्माको ७७८४
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ६४७५
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ३५८०
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १३७४

12th Update (१२:५१ बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ७०३५
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ५८५२
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ३२३२
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १३४०

11th Update (१२:०९ बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ६५५६
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ५१७३
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको २९९१
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १३१०

10th Update

(देविस्थान नारच्याङ ताकम र राम्चेको गणना हुदा सम्म)

9th -2 Update (११:१९ बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ६१३६
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ४५२२
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको २७११
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ११८१

(मुना, दर्वाङ, बिम र रुम को मतगणना हुदा सम्म)

9th Update (१०: १५ बजेको अपडेट)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ५१८१
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ४१५२
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको २५०६
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ११०१

8th Update

(भुरुङतातोपानी , बाबियाचौर ,दोवा र शिख (ख) मतगणना हुदा सम्म)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ४६३५
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ३७११
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको २१८१
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको १०४५

7th Update

(कुँहु , मुना, निस्कोट र दर्वाङको दुखुको मतपेतिकको मत गणना हुदा सम्म)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ४२१५
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ३३२०
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको १९५५
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ८८१

6th Update

(ताकम मराङ र ओखरबोटका एक एक बाकसको मत गणना हुदा सम्म)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ३४७३
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको २८१६
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको १७३९
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ७८४

5th Update

(कुइने मंगले पाखापानी र लुलाङका एक एक बाकसको मतगणना हुदा सम्म)
ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको ३०४९
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको २५५८
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको १३६१
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ७१७

4rth Update

(नारच्याङ दग्नाम रुम र मल्कावाङका बाकसहरुको मत गणना हुदा)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको २८०३
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको २०४०
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ११५३
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ३४४

3rd Update

(मुदि कुहु र रुमका तिन बाकसको मत गणना हुदा)

ताजा परिणाम अनुसार
एमालेका नवराज शर्माको २३८२
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको १४१८
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ९९६
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको ३२८

2nd Update

(खिवाङ दाना र मल्कवाङको तिन वाकसको मत गणना भयो)

एमालेका नवराज शर्माको १५९१
काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको १२४२
माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको ७४६
राप्रपाका भिमप्रसाद गौचनको २५९

————————————–

पहिलो अपडेट

(तोरीपानी चिउरीबोट र राम्चेका तिन वाकसको मत गणना भएको छ।)

काँग्रेसका खम्बिर गर्बुजाको ३४७

एमालेका नवराज शर्माको ५१४

माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगरको २२२

पिक्निक को मौषम सुरु

पिक्निक को मौषम सुरु

सिद्व युवा क्लव झि को पिक्निक कार्यक्रम टोडकेमा आज हुदैछ। टोडके प्रकृतिक रुपमा सुन्दर भए पनि यहाँ को माहोल टुरिजम फ्रेन्डलि छैन।

प्रचारको कमि, पुर्वाधारहरु को अभाव अजागरुक स्थानिय बिभिन्न कारणले गर्दा टोडके टुरिजम स्थल होईन नाम मा सिमित भएको छ। TADF यस्को बिकास को लागी स्थापना भएको २-३ बर्ष नै भै सक्यो यस्ले टोडके जाने सँकेत साईनबोर्ड सम्म राख्न सकेको छैन। यति गर्न स्थानिय कल्वहरुले पनि सक्छन। जस्तै सिद्व युवा कल्व झि, लाल युवा कल्व पुर्णगाउँ, घारसुन्ना लालीगुराँस युवा कल्व वाखेत सबैले यस्तो नक्सा आफ्नो कल्व को नाम सहित राख्दा दोहरो फाईदा हुन्छ एका तिर आफ्नो क्लव को प्रचार पनि हुन्छ अर्को तिर टोडके टुरिजम मा सहकार्य पनि हुन्छ।

प्रचार र सुबिधा बिना नेपाल मा जता हेरे पनि डाँडा काँडा छ। टोडेक पनि त्यहि डाँडा काँडा मा एउटा मात्रै हो।

संबिधान सभा-२ को निर्वाचन आज

संबिधान सभा-२ को निर्वाचन आज

मँगसिर ४ गते आज सँबिधान समा-२ को निर्वाचन देशभरि हुदैछ।  म्याग्दी जिल्लामा यस पटक चुनाबी मैदान मा रहेका दल र उमेद्वारहरु तथा सँबिधान सभा १ को नतिजा तल हेर्नुहोस

संविधानसभा–०७० का मुख्य प्रतिस्पर्धी

क्र.स

नाम

दल

कैफियत

लोकेन्द्र विष्ट मगर

एनेकपा माओवादी

नवराज शर्मा

नेकपा एमाले

क्षेमबहादुर बिक

राष्ट्रिय जनमोर्चा

खमबहादुर गर्वुजा

नेपाली कांग्रेस

डम्मर बहादुर बानिया

अखण्ड नेपाल पार्टी

इन्द्रध्वज बरुवाल

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक

लालकुमारी दमिनी परियार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल

भिम प्रसाद गौचन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

ताजमा बेगम

सदभावना पार्टी

१०

यामकुमार किसान

संघीय समाजवादी पार्टी

२०६४ सालका पाँच प्रतिस्पर्धी

क्र.स

नाम

दल

प्राप्त मत

कैफियत

गोबिन्द पौडेल

नेकपा माओवादी

२३१०२

बिजयी

नरदेवी पुन

नेकपा एमाले

१४४५३

रेशमबहादुर बानियाँ

नेपाली कांग्रेस

७६२६

लोकबहादुर मल्ल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

११६१

होमलाल पुन

नेकपा एकीकृत

८२३

म्याग्दी जिल्ला कुन गाबिस मा कति भोटर

संबिधान सभा-२ निर्बाचन २०७०
म्याग्दी जिल्ला कुन गाबिस मा कति भोटर
फोटो सहित परिचय पत्र बनाएका भोटरहरु
गाबिस भोटर संख्या
भु-तातोपानी 433
गुर्जा 534
दग्नाम 632
मल्काबाङग 635
झिं 650
दोबा 656
कुईनेमँगले 665
चिमखोला 712
लुलाङ 733
बेगखोला 867
मराङ 922
बिम 922
नारच्याङग 954
पात्लेखेत 975
ओखरबोट 1008
राम्चे 1033
हिस्तानमण्डली 1069
निस्कोट 1083
दाना 1112
मुदी 1211
मुना 1236
पाखापानी 1247
दरबाङ 1452
घार 1499
रत्नेचौर 1517
शिख 1587
देबिस्थान 1673
बाबियाचौर 1710
भकिम्ली 1726
सिंगा 1738
ज्यामरुककोट 1836
भगवती 1873
ताकम 1888
कुहुँ 1979
पुलाचौर 1992
अर्मन 2273
रुम 2287
घतान 2288
पिप्ले 2293
बरंजा 2590
अर्थुङगे 3047
कुल भोटर संख्या 56537

पार्टीका उमेद्वारले यसपटक को चुनाब मा १५ हजार हाराहारी भोट म्याग्दीमा ल्याउन सके भने जित्ने छन। बलियो देखिएका ३ पार्टी ले यसपटक १० हजार को भन्दा माथी भोट लिने छन। भने बाकी का ८ पार्टीमा ३ ले ५ हजारको हाराहारी, बाँकी ५ पार्टीले त्यो भन्दा कम भोट लिने छन। कुल भोटर ५६५३७ मा ४ हजार भोटर अनुपस्थिति होलान र ३-३ हजार भोट रद्द होलान। नेताहरु ले जति सकृय रुपमा यो पटक को चुनाव मा घर दैलो गरे त्यति कै सकृय रुपमा फोटो सहित को नामबली सँकलन मा आफ्नो कार्यकर्ता लगाएको भए नतिजा अझै सजिलो आफ्नो पक्षमा बनाउ सक्ने थिए। जनता को घर दैलो मा त पुगे नेता र कार्यकर्ता तर गाउँ मा कतिको नाम दर्ता छैन त्यो सम्म दाता निकाल्न सकेनन। यो पटक को चुनाब प्रचार को तितो सत्य यहि हो।

पात्लेखेत को हक मा २०० जना भन्दा बढि गाउँ मै भएर पनि फोटो सहित को नामबलीमा छुटेका छन भने कतिपय ७ बडा र ८ वडा का भोटर १ बडा मा रेकर्ड भएको देखिन्छ।

————————————————————————————
पात्लेखेत को भोट कहिल्यै पनि निर्णायक भोट बनेको छैन। यस पटक निर्णायक भोट बनोस।

सबै उमेद्वार र पार्टी समर्थक लाई शुभकामना जित्ने मात्रै १ पार्टीले हो। चुनाव पछि चुनाव अधिका मनमुटावहरु सबै सुन्यमा झारेर सुन्दर समाज का सुन्दर नागरिक भएर समाजलाई अगाडी बढाउनुहोस। सबैलाई शुभकामना।

म्याग्दी मा कहाँ कति जनसँख्या ?

वाखेत अपडेट
म्याग्दी मा कहाँ कति जनसँख्या ?
Gurja 964
Mudi 2503
Lulang 1484
Muna 2345
KunneyMangaley 1144
Malkabang 1267
Marang 1767
Takam 3754
Devestan 3537
Okharbot 2336
Ruma 5933
Niskot 2201
Bima 1856
Darbang 3616
babiyachour 3402
Arman 4189
brangja 4977
Singa 3218
Bhakimli 3234
Jaymrukkot 3549
Arghuney 3549
Ratneychaour 2333
Kuhun 3381
Pakhapani 2254
Jhin 1131
pathlekhet 1753
Ghatan 4327
Pulachaur 3318
pipley 3938
Bhagawati 3356
Dagnam 1049
Ramchey 1600
BegKhola 1522
ChimKhola 1317
Dana 1873
Tatopani 796
Doba 1063
Histanmandali 1675
Ghara 2471
Shikha 2212
Narchayang 1626

Total Population Est. 103820
निर्वाचन आयोग ले प्रस्तुत गरेको दाताहरु को आधारमा

जनसँख्या को आधार मा पात्लेखेत गाबिस २९ नं मा आउछ। म्याग्दी का ४० गाबिस मा  पात्लेखेत गाबिस भन्दा कम जनसँख्या हुने गाबिस हरु:

29 Histanmandali 1675
30 Narchayang 1626
31 Ramchey 1600
32 BegKhola 1522
33 Lulang 1484
34 ChimKhola 1317
35 Malkabang 1267
36 KunneyMangaley 1144
37 Jhin 1131
38 Doba 1063
39 Dagnam 1049
40 Gurja 964

राम्चे, चिमखोला यस्ता कम जनसँख्या भएका गाबिस हरु हुन जहाँ बाट देश हाँक्ने नेता जन्मिसकेका छन भने २०७० को उमेद्वार खम्बीर गर्बुजा को गाउँ दग्नाम पनि हाम्रो गाबिस ३९ सानो जनसँख्या भएको गाबिस हो।

चुनाव चुनाव नै हो। भोटर को ईमान्दारिता ले मात्रै एउटा नेता सफल या बिजय बन्छ। नेताहरु ईमान्दार नभएको उनका कार्यकर्ता कता छन उनिहरुलाई नै थाहा छैन। किन कि नेता हरु टिकट नपाउने पक्का भएको बेला पार्टी फेरेर अर्को दल को उमेदवार बनेको आँखा अगाडी नै छ। भोट को दिन सम्म पनि जनताले कस्लाई भोट हाल्ने ? उनिहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो।