वाखेत डायरी: बिध्योदय नि.मा.बि. वाखेत लाई पर्चुगल बाट कुमार राम्जाली को संयोजनमा प्राप्त २ थान कम्प्युटर उपहार को बिबरण

वाखेत डायरी: बिध्योदय नि.मा.बि. वाखेत लाई पर्चुगल बाट प्राप्त २ थान कम्प्युटर उपहार को बिबरण

vidodaya pustalaye varman yrs-2013 logo

बिध्योदय  निमाबि ले स्कुल को लागी कम्प्युटर उपहार सहयोग मागे पछि सहकार्य सहयोग कुमार राम्जाली को सकृतयता मा चन्दा सँकलन  तथा कुमार राम्जाली र पोस्त पाईजाले थपेर पठाउनु भएको ५० हजार रुपैया बराबर को २ थान कम्प्युटर उपहार प्राप्त गरेको छ । धन्यबाद कुमार राम्जाली र सम्पुर्ण दाताहरु लाई।

porchugal kumar- posta paija

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s