साउदी को बसाई पछि पुगे भक्ति प्रसाद बिक का २ छोरा घरमा

वाखेत अपडेट

साउदी को बसाई पछि पुगे भक्ति प्रसाद बिक का २ छोरा घरमा

सुक ब. बिक र अर्जुन बिक ( काईला र मन्त्री) घर पुगेका छन।

स्रोत – मन ब. बिक

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s