चाखर्क को वडारेको भक्ती बाजे बित्नु भयो

चाखर्क को वडारेको भक्ती बाजे बित्नु भयो

 

चाखर्क को वडारेको भक्ती बाजे (डेक प्रसाद गर्बुजाको बाजे) पनि हिजो बित्नु भएछ।

स्रोत- यु व. गर्बुजा/ कुमार थजाली झीं

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s