किशान बुढाथोकी बैबाहिक बन्धन मा बाधिनु भयो।

किशान बुढाथोकी बैबाहिक बन्धन मा बाधिनु भयो।

छहराबोट रेशम बुढाथोकी को भाई ( स्व। पदम ब. बुढाथोकी) को छोरा किशान बुढाथोकी बैबाहिक बन्धन मा बाधिनु भएको खबर छ। नयाँ जोडीलाई हार्दिक बढाई छ। वाखेत वाल को तर्फ देखी।

स्रोत- यु कुमार रोका

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s