ईन्द्रकला रोका को बिबहा- आकृति को गुन्यु चोली

Wakhet Update

आज ईन्द्रकला रोका ( घरौले को कुमार रोका को छोरी) र दिलिप को भाई को बिबहा हुदैछ। अनजे मा
भने भोली पूर्ण रोका ( टेक ब. रोका को भाई) को छोरी को गुन्यु चोली छ।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s