रोजगार को लागी २ जना पुगे कुबेतमा

April -17, 2013 ( बैशाख-४ २०७०)

रोजगार को लागी २ जना पुगे कुबेतमा

टक ब. पुन (७) र छक प्रसाद थापा (९) रोजगार को लागी कुवेत पुगेका छन।

उहाँहरुको बिदेश बसाई दाभदायक र सुखमय रहोस।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s