Wakhet: SLC Batch Year (2069) (Edited)

SLC Batch Year (2069) (Edited)

छोरा/छोरी को नाम – अभिभाबक को नाम

दिनेश पाईजा (७) – सोम ब. पाईजा को छोरा
सुमन पुन (८) – लाल ब. पुन को छोरा (पल्लो गाउँ स्यानु को भाई)
रितु पाईजा (७) रामु पाईजा दाई को छोरी
घमती पाईजा (७)- तुल ब. पाईजा को छोरी
निल ब. पाईजा (६) – स्व. होम ब. पाईजा को छोरा
भक्ती प्रसाद थापा- खिम ब. थापा को छोरा (थापा काईला)
फक्त ब. रोका (६)- भिम ब. रोका को छोरा

आज थप भएका नाम हरु
याम ब. पुन (९) – नर ब. पुन को छोरा (अनजे मामा)
बिकास पुन (९) – कर्ण ब. पुन को छोरा
यु ब. पुन (९) -दिल ब. पुन को छोरा (अजनेको लाले को भाई)
गुन माँया रोका (९)- अशोक कुमार रोका को छोरी (घरौले कुमार)
धन ब. रोका (६) -हिरा ब. रोका को छोरा (जम्दार्नी छोरा)
रबिन रोका (९)- राम ब. रोका को छोरा (डाबिले रामु)
होम कुमारी रोका (६) लाल ब. रोका को छोरी (गोट्टेखोर जोखे बाजे)
रबिना पाईजा (९)- नर ब. पाईजा को छोरी (मन्दिरमा नरे)
धन कुमारी रोका (९)- धन ब. रोका को छोरी
सन्जय रोका (९) – खड्क ब. रोका को छोरा (डाबिले काईला)
दिब्या पाईजा (७) – स्यानु पाईजा को छोरी

यो साल अहिले सम्म १८ जना को नाम सँकलन गर्न सफल भयौ। यो नाम सँकलन को लागी मेहेनत गर्ने वाखेत वाल का मेम्बर Deewa Thapa ( Nakkali) लाई धेरै धेरै धन्यबाद। एउटा जानकारी मुलक पोस्ट बनाउ सहयोग गरेको मा हृद्य देखी धन्यबाद।

यसै गरी हाम्रो वर परका खबर हरु हामीले यो वाल मा लेख्ने बानी बसाल्यौ भने एक दिन वाखेत डायरी & वाखेत बाल वाखेत कै मुख पत्र बन्छ। धन्यबाद

पुन: छुटेका नाम हरु कमेन्ट मार्फत राखौ र कुनै गल्टी नामहरु छन भने कमेन्ट मार्फत नै सच्चाउन सहयोग गरौ ।
धन्यबाद

दिवा थापा/स्यानु पाईजा
वाखेत डायरी

Advertisements

4 thoughts on “Wakhet: SLC Batch Year (2069) (Edited)

  1. Pingback: आज चैत्र ६ गते बाट SLC परिक्षा शुरु भयो | Wakhet Diary

  2. Pingback: २०६९ साल मा एसएलसी उतिर्ण बिध्यार्थीहरु | Wakhet Diary

  3. Pingback: २०७० साल मा वाखेतका एसएलसी उतिर्ण बिध्यार्थीहरु | Wakhet Diary

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s