आमा समुहहरुले आज बालुवा बोक्दै- भवन प्लास्टरको लागी

Feb 20, 2013 ( फागुन ९- २०६९)

आमा समुहहरुले आज बालुवा बोक्दै- भवन प्लास्टरको लागी

भोली चारै वडा का आमा समुहले मज्जा ( घारमा टिका कान्छौको घर नजिक) बाट बालुवा बोक्दैछन। म त्यहाँ भएको भए म पनि बोक्ने थिए। सबै भोलेन्टिएर जानु होला है बालुवा बोक्नु। खासै टाढा पनि छैन।
Well Done wakhet

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s