Happy Valentine Day 2 Us

Happy Valentine Day 2 Us

प्रेमको शर्त हुदैन
प्रेमको रँग हुदैन
प्रेमको स्वार्थ हुदैन

निशर्त तिमी र म
हामी भयौ भने
Happy Valentine Day 2 Us
No Condition
No Limitation
I Love You
Happy Valentine Day
Happy Valentine Day 2 Us
Happy Sweet Home

(Note – अचेल हरेक कुरा लाई मेरो र तेरो मा बिभाजन गरिन्छ। प्रेम सन्सार कै हो, प्रेमी सन्सार भरिनै छन। प्रेम ले सन्सार बाँधिनु पर्छ। निशर्त, निस्वार्थ, प्रेम जस्तै सुन्दर सँसार बनाउ , सुन्दर सन्सारको पहिलो एकाई प्रेम हो। प्रेम को बिपरित घृणा हुन्छ, घृणाले सन्सार तनहस नहस हुन्छ)

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s