Happy Valentine Day 2 Us

Happy Valentine Day 2 Us

प्रेमको शर्त हुदैन
प्रेमको रँग हुदैन
प्रेमको स्वार्थ हुदैन

निशर्त तिमी र म
हामी भयौ भने
Happy Valentine Day 2 Us
No Condition
No Limitation
I Love You
Happy Valentine Day
Happy Valentine Day 2 Us
Happy Sweet Home

(Note – अचेल हरेक कुरा लाई मेरो र तेरो मा बिभाजन गरिन्छ। प्रेम सन्सार कै हो, प्रेमी सन्सार भरिनै छन। प्रेम ले सन्सार बाँधिनु पर्छ। निशर्त, निस्वार्थ, प्रेम जस्तै सुन्दर सँसार बनाउ , सुन्दर सन्सारको पहिलो एकाई प्रेम हो। प्रेम को बिपरित घृणा हुन्छ, घृणाले सन्सार तनहस नहस हुन्छ)

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s