वाखेते दग्नाम तिर

वाखेत अपडेट

Feb-10, 2013 ( माघ- २८। २०६९)
पल्लो गाँउ को छक प्र. राम्जाली को ईस्टमित्र भेट्ने (रक्सी लगाउने) दिन हो। दग्नाम तिर जाम

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s