२० माघ देखी ३ दिन सम्म वडा- वडामा हात्तीपाईले रोग र जुँका को औषधी खुवाईदै छ वाखेत मा

 

२० माघ देखी ३ दिन सम्म  वडा- वडामा हात्तीपाईले रोग र जुँका को औषधी खुवाईदै छ वाखेत मा

 

खेतको चारै वडा मा स्वयम सेबिकारहरु बाट हात्तीपाले रोग को र जुँका को औषधी खुवाईदैछ। २ बर्ष भन्दा माथी का कोहि पनि नछुट्नु होला ।

स्वयम सेबिका हरु –
वडा नं – ६ , मनिषा रोका, मनिषा को ममी (जय प्रसाद को श्रीमती)
वाड नं- ७, धनमाया थापा , गीता रोका
वडा नं – ८ कमला रोका, नर मायँ रोका
वडा नङ -९ ओम कुमारी राम्जाली, धन माया रोका

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s