वाखेत प्रभात: रेडियो कार्यक्रम

वाखेत प्रभात: रेडियो कार्यक्रम

2013 देखी wakhetdiary.wordpress.com मा वाखेत प्रभात रेडियो कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना पोस्ट पोन्ड भयो। Divya Paija को SLC Exam Preparation परेको ले पनि र ईन्टरनेट स्लो भएकोले अलोड मा समस्या हुने र प्रबिधिक रुपमा पनि तैयार नभएको वाखेत प्रभात रेडियो कार्यक्रम २०१४- २०१५ मा अगाडी बढाउने गरि पोस्ट गरिएको छ।

<br><a href=”http://vixy.net”>Download YouTube Video</a><br>

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s