आमा समुहको नृत्य- भैलो कार्यक्रममा २०६९

आमा समुहको नृत्य- भैलो कार्यक्रममा २०६९

 

कलाकारहरु

गीता रोका, हंकू रोका, जीतमाया राम्जाली, सीता राम्जाली, शान्ती राम्जाली, शोभा रोका

स्थान – बेगम पाईजा को आंगन

आमा समुह को देउसी भैलो कार्यक्रम २०६९। आमा समुह ६,७,८ को भैलो टोली

http://youtu.be/tvi_z-YREC4?t=3m4s

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s