मगर भाषामा सरल बाक्य (ढुट)

सरल बाक्यहरु –अनुवाद गर्नुहोस

मगर भाषामा सरल बाक्य (ढुट) (अनुबाद-Narendra Jhakote Magar, धरान)

१,मैले लुगा लगाए
उ-ङ् इ बढीन बिल्हा
२,तिमीले लुगा लगायौ?
उ-नाकोई बाधिन बिल्हा?
३,छिटो खाना खाउ
उ-छिटो छो/ज्यात ज्यानी
४,मेरो लुगा खै?
उ- ङ् उ बढीन कुलाक ले/आले
५,कति बज्यो?
उ-कुडिक ङ् का?
६,कति छिटो
उ-कुडिक छिटो आले
७,खाजा के छ?
उ-अरनी हि ले/आले
८,१० रुपया दिनुहोस
उ-१० रुप्या याह्नी/याह्निस
९,यहाँ आउ
उ-इला ह्रानी/रहानी
१०,यो उसलाई देउ
उ-इसै आसई/आसकी य्हानी
११,पानि देउ मलाइ
उ- ङ्कि दि य्हानी/याह्नी
१२,तिम्रो हो कि मेरो?
उ-नाकुंङ् आले कि ङ्उ आले?
१३,यो कसको हो?
उ- इसै सुओ आले?
१४,तिम्रो घर कुन हो?
उ-नाकुंङ् ईम कुसई आले?
१५,तिम्रो घर काहा हो?
उ-नाकुंङ् ईम कुसई आले?
१६,तिम्रो नाम के हो?
उ-नाकुंङ् म्यार्मिन हयाले?
१७,बाबा खोइ?
उ-बोइ कुला ले?

_____________________________________________________________

म-ङ्!
मेरो- ङ्उ
मलाइ –ङ्की
उ-आसेई
उस्को-आच्यौ
उसलाई-आसकी
तिमि-तपाई–नाको
तिम्रो-तपाई–नाकुंङ्
तिमीलाई-तपाईलाई —नाकोकी
हामी-कान
हाम्रो-कानुंङ्
हामी लाई-कानकी
एता-इलाक
उता-आलाक
वर-वार्लाक
पर-पार्लाक
कहाँ-कुला/कुलाक
कसरी-कुजात्न/कुजाट्ना
कहिले-सेन
कति बेला-कुड़िक बेला
कुन-कुसई

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s