हंङकंङको सहयोग

हंंङकंङमा बसोबास तथा कार्यरत वाखेतबासी तथा वाखेत प्रेमी दाताहरुको सहयोगमा म्याग्दी जिल्ला पात्लेखेत गाबिस वाखेत (बडानं ५-६,७,८,९) लाई बिभिन्न समायमा प्राप्त सहयोग र सहयोग दाताहरुको बिबरण यहाँ संग्रह गरिएको छ।

हंङकङ बाट अहिले सम्म प्राप्त सहयोग

 

बिद्योदय प्राबि-निमाबि-माबि+2 स्तरउन्नती कोष (चिनो) 2010 मा प्राप्त हंङकंङको(Rs.385,754 सहयोग

बिद्योदय निमाबि पुस्तकलाय भ्रमण बर्षः 2013 को लागी हंंङकंङको (Rs. 88,004) सहयोग

कम्प्युटर साक्षरता अभियान बर्षः २०७१ (२०१४) लाई कम्प्युटर र तथा वायलेस प्रबिधि सहयोगार्थ सहयोग प्राप्त (HK$ 30,736)

कम्प्युटर साक्षरता अभियान बर्षः २०७१ (२०१४) लाई कम्प्युटर र तथा वायलेस प्रबिधि सहयोगार्थ कार्यक्रमको दाता नामवली र फोटो संग्रहसित

 

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s