चिनो कोष -2012

चिनो कोष -2012

चिनो कोष मा २०१२ मा प्राप्त सहयोग हरु को बिबरण (अधिल्लो क्रम संख्याहरु अधिल्लो बर्ष बाट क्रमश: छन)

Sl सहयोग दाता को नाम / स्थायी ठेगाना/ काम गर्ने देश मिति चिनो कोष
बर्ष बिदेश बाट
13 तक ब. पाईजा वाखेत-7 युके 2012 26000
14 कुमार राम्जाली वाखेत-9 पोर्चुगल 2012           151151
15 नर ब. राम्जाली वाखेत-9 अमेरिका
16 रामु पाईजा(रितुकोबा) वाखेत-7 नेपाल 2012 5250
17 मन ब. बिक वाखेत-6 साउदी 2012 10025
18 अमर ब. सेरपन्जा वाखेत-7 साउदी 2012 5020

यो बर्ष कुल प्राप्त बिदेश बाट प्राप्त सहयोग Rs.197,446 ( एक लाख सन्तानब्बे हजार चार सय छयालिस रुपैया)

सबै सहयोग दाताहरुलाई धेरै धेरै धन्यबाद

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s