चिनो कोष -2011

चिनो कोष मा २०११ मा प्राप्त सहयोग हरु को बिबरण (क्रम संख्या १० देखी तल २०१० का सहयोग दाताहरुको रहेको जानाकारी दिन चाहन्छौ)

Sl सहयोग दाता को नाम / स्थायी ठेगाना/ काम गर्ने देश मिति चिनो कोष
बर्ष बिदेश बाट
10 सुर्य राम्जाली वाखेत-8 अमेरिका 2011 150000
11 कुल ब. राम्जाली वाखेत-8 युके 2011 100000
12 तेजिन्द्र थापा वाखेत-7 अस्ट्रेलिया 2011 50000

यो बर्ष कुल प्राप्त बिदेश बाट प्राप्त सहयोग Rs. 300,000 ( तीन लाख रुपैया) सम्पुर्ण सहयोग

दाताहरुलाई धन्यबाद।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s