कोरिया बाट सहयोग

कोरिया बाट सहयोग

यो पेज मा कोरियामा रोजगार वाखेतबासी र वाखेत प्रेमी दाताहरु बाट बिभिन्न समाय मा प्राप्त सहयोग लाई संग्रह गरिएको छ। सबै दाताहरुलाई धन्यबाद।

बिध्योदय प्राबि लाई -निमाबि- माबि ‌+2 बनाउने (2010-2015) शिक्षा बिकास को पहिलो चरण को तेस्रो बर्ष मा कोरिया ले ठुलो उत्साह थपेको छ। हर्क ब। रोका, पूर्णकुमार रोका, कुमार रोका (केश कुमार) चुनु पाईजा र भबिन्द्र पाईजा ले दामासामी ५१ हजार ले सँकलन गरि सँयुक्त रुपमा २ लाख ५५ हजार सहयोग रकम प्राप्त भएको छ।

1 اहर्क ब. रोका वाखेत-6 कोरिया 2013 51000
2 भबिन्द्र पाईजा वाखेत-7 कोरिया 2013 51000
3 चुनु पाईजा वाखेत-7 कोरिया 2013 51000
4 पुर्ण कुमार रोका वाखेत-9 कोरिया 2013 51000
5 कुमार रोका वाखेत-9 कोरिया 2013 51000

कोरिया बाट बिध्योदय स्तरउन्नती अभियान को लागी प्राप्त कुल सहयोग रु. २५५,००० ( दुई लाख पच्पन्न हजार रुपैया)

कोरिया मा कार्यरत सम्पुुर्ण दाताहरुलाई धेरै धेरै धन्यबाद।

______________________________________________

 

कोरिया बाट प्राप्त अन्य सहयोग सम्बन्धी समचारहरु

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s