अभियान/कोष

यो पेज मा वाखेत-बिधोद्वय प्रा०बि०लाई नि०मा०बि०- मा०बि० हुदै +२ अभियान को क्रम मा अहिले सम्म भएका प्रायसहरु र उपलब्धीहरु को सँग्रह गरिने छ। प्रबिधिक कारण बस यसमा उपलब्ध भएका सामाग्री र स्रोतहरु पुरा छैनन भने कृपया सत्य तथ्य सुचना ईमेल गर्नु होला। भर सक हाम्रो कुनै पनि गतिबिधिलाई नछुटुन भन्ने हाम्रो चाहाना हो।

बिधोद्वय प्रा०बि०लाई नि०मा०बि०- मा०बि० हुदै +२ अभियान सन २०१० बाट शुरु भएको हो यस्ले २०१०-२०१४ भरि मा प्राप्त सहयोग बाट शिक्षा स्तरउन्नती कोष “चिनो” को स्थापना गर्ने छ जस्को पुँजी  लाभाँश मात्र सरकारी दरबन्दी प्राप्त नहुदै सम्म निजि स्रोत का शिक्षक को तलब मा प्रयोग गर्ने छ। तल बाट माथी हेर्दै आउनु होला अहिले सम्म भएका कोष निर्माण र हजुरहरुको बेला बखत को सहयोग

४.चिनो कोष -2013 मा प्राप्त कुल सहयोग –  Rs. 330,000 ( तीन लाख तीस हजार रुपैया) (यो बर्ष को पुरै अपडेट भएको छैन यो रिपोर्ट as 13 Sep 2013 सम्म को हो। (बिबरण यहां क्लिक गरि हेर्नु होला चिनो कोष -२०११ का सहयोग दाताहरु को बिबरण)

_______________________________________________________________________

३.चिनो कोष -2012 मा प्राप्त कुल सहयोग  – Rs.197,446 ( एक लाख सन्तानब्बे हजार चार सय छयालिस रुपैया) (बिबरण यहां क्लिक गरि हेर्नु होला चिनो कोष –२०१२ का सहयोग दाताहरु को बिबरण)

________________________________________________________________________

२. चिनो कोष -2011 मा प्राप्त कुल सहयोग –  Rs. 300,000 ( तीन लाख रुपैया) (बिबरण यहां क्लिक गरि हेर्नु होला चिनो कोष -२०११ का सहयोग दाताहरु को बिबरण)

____________________________________________________________________

१. चिनो कोष -2010 मा प्राप्त कुल सहयोग – Rs. 604,367.41 ( छ लाख चार हजार तिन सय छैसट्ठी रुपैया। एकचालिस पैसा ) जम्मा भएको छ। (बिबरण यहां क्लिक गरि हेर्नु होला – चिनो कोष २०१० मा सहयोग गर्नु हुने दाताहरु)

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s