Exe. Generation सम्बन्धी भेला minute

२०६९ कार्तिक २७ गते बसेको Exe. Generation सम्बन्धी भेला minute

प्रस्तावहरु

१. Exe. Generation नामक सँस्थाको सम्बन्धमा

२. कार्य समिति निर्माण

३. बिधान कार्ययोजना निर्माण

४. मार्षिक बैठक

५. लगानी

६. बिबिध

निर्णय न. १ प्रस्ताव नं. १ को उपर ब्यापक छलफल गर्दा Exe. Generation (स्व स्फुर्त पुस्ता) नामक सँस्था खोल्ने सम्बन्धमा यस पाग्लेखेत गाबिसका ६,७,८,९, का आम घरधुरी अन्तर्गतका बिभिन्न समायमा प्रदार प्रसार जस्तै बैठक, सिडि कार्यक्रम, वडाँ बैठक, घरदैलो अभियान ईत्यादी गरि मति २०६९ कार्तिक २७ गते आम भेला समेत गरि आजको दिनलाई अन्तिम दिनको रुपमा भेलाको आयोजना गररेको ले यहि कार्ति महिना देखि रुरु गर्ने गरी Exe. Generation नामक सँस्था स्थापना गर्ने र त्यस सँस्था अन्तर्गत सरो सहकारी लाई तत्कालै मँगसिर महिना देखी लागु गर्ने निर्णय सर्व समतिले परित गर्यो।

निर्णय नं. २ निर्णय नं. १ मा उल्लेखित सँस्था Exe. Generation को उद्देश्य सरो सहकारी स्थापना गर्नु मात्र नभई श्री बिध्योदय निम्न माध्यमिक बिध्यालयलाई माबि- उच्चमाबि सम्म पुराउनु (शिक्षा जागरण), ब्याण्ड (खेलाडी, कलकार, प्रतिभा जागरण) ब्राण्ड (स्थानीय उत्पादन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जागरण) यहीको माटोमा धुल्न सक्ने उन्नती गर्न सक्ने स्वरोजगार पुस्ता साथै परम्परागत सँस्कार, भौतिक तथा प्रकृतिको बिकास गर्ने ( सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार बिकास जागरण) समेत रहेको ले जस्को बिकास को लागी आर्थिक बिकास प्रमुख रहेको ले आर्थिक उन्नति अन्तर्गत सरो सहकारीलाई तत्कालै देखी सँन्चालन गर्ने र भाबि दिनहरुमा अन्य कुराको बिकास तर्फ उन्मुख हुने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्यो।

निर्णय नं. ३ हाल सम्म हाम्रो वाखेतमा आफ्नै खालको हाम्रो भन्ने कुनै पनि सँस्था नभएको ले र बिभिन्न समायमा यहाँका स्थानिय बुद्विजिबी, उपभोक्ता समुदाय, जाती, बर्गक्षेत्र सबै सँग छलफल चलाउँदा सँस्था स्थापना गर्नु पर्ने सबै पक्षको रायसुझाव सल्ला आएकोले “हाम्रो वाखेत राम्रो वाखेत” बनाउने माहान उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यो Exe. Generation(स्वत स्फुर्त पुस्ता) सँस्थालाई ब्यबस्थित ढंगले सन्चालन गर्नका लागी निम्नानुसारको पदाधिकारी रहने गरी एक कार्य समिति चयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गर्यो.

क्र. स. पद नाम वडानं.

१ अध्यक्ष श्री लोक ब. पुन ९

२ उप-अध्यक्ष श्री मोतीलाल रोका ६

३ सचिव श्री मनबीर किसान ८

४ सह-सचिव श्री पबिता पाईजा ७

५ कोषाध्यक्ष श्री देउ माया राम्जाली ८

६ सह-कोषाध्यक्ष श्री प्रेम ब. रोका ७

७ सदस्य श्री राम ब. पाईजा ७

८ सदस्य श्री खडक ब. रोका ९

९ सदस्य श्री बीर ब. रोका ९

१० सदस्य श्री बाल देबी पुन ९

११ सदस्य श्री बेगम ब. पाईजा ७

१२ सदस्य श्री याम कुमारी रोका बुढाथोकी ६

१३ सदस्य श्री श्याम ब. रोका ६

१४ सदस्य श्री धन कुमारी शेरपुन्जा ६

१५ सदस्य श्री मनकुमारी किसान ८

१६ सदस्य श्री सिता राम्जाली ८

१७ सदस्य श्री गणेश राम्जाली ८

१८ सदस्य श्री भबिलाल राम्जाली ८

१९ सदस्य श्री थिर ब. पाईजा ७

२० सदस्य श्री प ब. शेरपुन्जा ९

२१ सदस्य श्री गीता रोका ७

२२ सदस्य श्री शोभा रोका ७

२३ सदस्य श्री भिम ब. राम्जाली ९

२४ सदस्य श्री अनिता बुढाथोकी ९

२५ सदस्य श्री कमल पुन ७

सल्लाहाकार समिति

१ संयोजक श्री ईन ब. पुन ७

२ सदस्य श्री भिम ब. रोका ६

३ सदस्य श्री नर माया रोका ८

४ सदस्य श्री रेम ब. रोका ६

५ सदस्य श्री कमला शेरपुन्जा ७

निर्णय नं. ४ प्रस्तावना न. ३ मा ब्यापक छलफल गर्दा आबस्यकता अनुसार सँस्थालाई बैधानिकता प्रदान गरि प्रक्रियात्मक ढँगले बिधिबतरुपमा अगाडी लैजान बिधान र कार्ययोजना निर्माण गर्न सचिब श्री मनबीर किसानलाई जिम्मा दिने आवाश्यकता अनुसार कार्यसमिति तञा शेयर सदस्यहरुले सहयोग गर्ने निर्णय पारित गरियो।

निर्णय नं ५ मासिक बैठक बस्ने सम्बन्धमा आजको छलफल तथा निर्णयलाई मंगसिर १ लाई पहिलो पालो मान्दै हरेक महिना को १ गतेलाई शेयर पालो हाल्ने र बैठक बस्ने निर्णय पारित गर्यो।

निर्णय नं ६ मासिक रुपमा जम्मा भएको रकम लाई तत्कालै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले आवाश्यकता अनुसारको रकम चाहिने ब्याक्ती या शेयर सदस्यहरुले सम्बन्धित वडाको कार्यसमितिका प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी दिने र प्रकृयागत ढँगले रिण लिने साथै रिण को ब्याजदर हाल को लागी २४% ( सयको २ रुपैया) का दरले निर्धारण गर्ने निर्णय पारित गरियो साथै समाय अनुसार भबिस्यका दिनहरुमा आबस्यकता अनुसार हेरफेर समेत गर्न सकिने निर्णय पारित गरिन्छ।

निर्णय नं ७ बिबिध बिषयमा छलफल गर्दा अधिकाँस ब्याक्तिहरुको अनुपस्थिति रहेकोले आगामी मँसिर १ गतेको बैठकमा बाँकि बिषयमा छलफलग गरि अगाडी बढ्ने निर्णय सर्ब सम्मतिलेल पारित गर्यो।

Exe. Generation

सरो सहकारी सँस्थाका शेयर सदस्यहरु

क्र. स. वडानं.

१ बिर ब. रोका ९

२ सुनिल पुन ७

३ गँगा कुमारी राम्जाली ९

४ कमला शेरपुजा ७

५ पोष्ट ब. पाईजा ७

६ कालिका पाईजा ७

७ दलभक्त पाईजा ७

८ प्रेम माया राम्जाली ९

९ लोक ब. राम्जाली ९

१० मोतीलाल रोका ६

११ ईनामति रोका ६

१२ लोक ब. पुन ९

१३ थिर ब. पाईजा ७

१४ बेगम ब. पाईजा ६

१५ भबिन्द्र पाईजा ५

१६ होम कुमारी पाईजा ५

१७ दमन थापा ९

१८ श्याम ब. रोका ६

१९ गौमाया पुन ८

२० भिम ब. रोका ६

२१ बल ब पुन ६

२२ सोम ब. पाईजा ७

२३ तक ब. पुन ७

२४ झमलाल थापा ९

२५ जग माया राम्जाली ८

२६ रेम ब. पाईजा ७

२७ नन्दलाल किसान ८

२८ नरमाया रोका ८

२९ देउ माया राम्जाली ८

३० खड्क ब. रोका ९

३१ प्रेम रोका ७

३२ तुलमाया रोका ७

३३ हर्क ब. थापा ९

३४ याम ब बुढाथोकी ९

३५ दिल ब. बुढाथोकी ९

३६ पबिता पाईजा ७

३७ मतिसारा रोका ६

३८ धन कुमारी शेरपुजा ६

३९ याम कुमारी रोका ६

४० मनबीर किसान ८

४१ गम्मर सिं किसान ८

४२ गणेश राम्जाली ८

४३ चन्द्र ब. किसान ८

४४ तक माया बुढाथोकी ८

४५ दुर्गी माया किसान ८

४६ तुलसी पाईजा ७

४७ रमा पाईजा ७

४८ मन्जु रोका ८

४९ सीता राम्जाली ८

५० कुमारी गर्बुजा ८

५१ बिरेन्द्र पुर्जा ८

५२ चित्रा थापा ८

५३ बाल देबी पुन ९

५४ सपना थापा ७

५५ धन माया थापा ७

५६ ईन्द्र ब. पाईजा (ठुलो) ७

५७ जय प्रसाद पुर्जा ६

५८ पुनमति गर्बुजा ९

५९ शोभा रोका ७

६० गीता रोका ७

६१ तक माया रोका ७

६२ भबिलाल राम्जाली ८

६३ लाल ब. पाईजा ८

६४ बिमला बुढाथोकी ९

६५ छक ब. पुन ९

६६ जसकला पुन ९

६७ अस्मिता पुन ९

६८ सुनिता पुन (आमा) ९

६९ लिला कुमारी पुन ९

७० पो ब. शेरपुन्जा ९

७१ रिम प्रसाद रोका ६

७२ खिम ब. रोका ६

७३ राधा कृष्ण धार्मिक समुह (द्वाखर्क) ७

७४ पृथिलाल रोका ९

७५ एलिना रोका ९

७६ पार्बति थापा ९

७७ कृष्णा दर्जि ९

७८ डिल ब रोका ७

७९ कमला रोका ८

८० अनिता बुढाथोकी ९

८१ गुन माया पुर्जा ७

८२ धन माया रोका ९

८३ बिष्णु रोका ८

८४ गौ ब. रोका ६

८५ मन कुमारी थापा ६

८६ कमल पुन ७

८७ मन कुमार रोका ८

८८ शान्ती राम्जाली ८

८९ शुशिला रोका ६

९० निशा शेरपुन्जा ७

९१ लिला पाईजा ७

९२ अनुरुपी थापा ८

९३ खेम ब. थापा ७

९४ खिम माया पाईजा ८

९५ अनु रोका ५

९६ सुनिता पुन (युके) ९

९७ तेजिन्द्र थापा ( अस्ट्रेलिया) ७

९८ नर ब. राम्जाली (अमेरिका) ९

९९ कुमार राम्जाली (पोर्चुगल) ९

१०० अमर थापा (कतार) ८

१०१ तुलु थापा (कतार) ८

१०२ ओम रोका ( युके) ५

१०३ अमर रोका (युके) ६

१०४ पोस्ट पाईजा (पोर्चुगल) ७

१०५ भरत पाईजा (कतार) ७

१०६ राम ब. पाईजा (साउदी) ७

१०७ केशब पुन (हङकङ) ७

१०८ बल ब. रोका (बहरायन) ६

कुन वडा बाट कति सदस्य

बडानं. – ५ ‍‍‍‍‍= ४

बडानं. – ६ =१७

बडानं. – ७ =३२

बडानं. – ८ = २६

बडानं. – ९ =२९

कुल सदस्य १०८

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s