मगर ढुट

अपडेट हुदै छ

दोस्रो अपडेट – १६ जनवरी २०१२

(क)तपाईं को नाम के हो?=नाकुङ म्यार्मिन ह्याले?
(ख)मेरो नाम स्यानु पाईजा हो=ङौ म्यार्मिन स्यानु पाईजा आले।
(ग)तपाइको घर कहाँ छ?=नाकुङ इम कुला ले?
(घ)मेरो घर म्याग्दीमा छ।=ङौ इम म्याग्दीयाङ ले।
(ङ)आज राती सपनामा हजुर लाई देखे।=छिनी नाबिक माङ्नामाङ नकोकी डाङआ।
(च)हजुर /तपाईं भात खानेकी नखाने?=नाको छो(ज्यात)ज्याले कि माज्याले?
होइङ-जाउ
जेइङ-खाउ
लोइङ-किनुङ
सोइङ-उठौ
गइङ-पिउ
खेरिङ्ग-कुदौ
मिसिङ-सुतुङ
गेसिङ-खेलौ
जातिङ-गरौ
पहिङ-सिकौ

अनुवादक -Narendra Jhakote Magar (धनकुटा)

________________________________________________________________________

पहिलो अपडेट – १६ जनवरी २०१२
(अुनुवादक -सुरेश थापा, स्याङ्जा जिल्ला गण्डकी अञ्चल तिर बोलिने)

खाना पाक्यो? ———छो म्हिना?
मलाई भोक लाग्यो——ङा रङ्सीया!
खाना खाउँ भो ——–छो जिङ छ्योउ!

सुरेश थापा जि लाई धेरै धेरै धन्यबाद

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s