घर भित्रका कुराकानी-२(खाम)

एपिसोड -२ शिर्षक – घर भित्रका कुराकानी- दोस्रो भाग-अनुबाद (मगरखाम)- आशा बुढा मगर

Posted on January 29, 2012
ऐपिसोड -२
( पहिलो ऐपिसोड मा ३ पात्र हरु थिए। आज को ऐपिसोड मा हामीले सम्बाद मा ३ पात्र थप्दै छौ। ३ पात्र हुन परिबार का मुली सदस्य बाजे- सुबदार बाजे, र बजै सुबदार्नी बजै, जेठी बुहारी। यो एपिसोड मा सुबेदार बाजे र बजै पेशन्सन लिएर घर फर्कनु भएको छ।)
दृस्य – सुबेदार बाजे को हातमा झोला छ। साँझ पर्ने बेला भएको छ। कुखुरा हरु बास खोज्दै छन।
पात्रहरु- आमा- मिना, छोरी- अनु, छोरा- बिकास, सुबदार बाजे, बजै, ठुली आमा – पुजा
(ओङालु एपिसोडल सोम्लो पत्र र इलिज्यो,आछिमकु एपिसोडलु सम्बादल छोटो सोम्लो पत्र र चाघेर्नै )
#पत्र र :-
१ सुबेदार बाज्यू (जिम मूली)
२ बज्यू (सुबेदार ए ओजहान)
३ ठुलि (सुबेदार ए जेठी ओबाहारी)
४ मिना (आमा)
५ अनु (छोरी)
6 बिकास (छोरा)
# द्रिस्य :-
( सुबेदार बाज्यूए ऊकुइत झोला लिज्या, रिम्क ज्याउ-पान्ले ,भाजार बासिउ पन्ज्यार)

घर भित्र को कुराकानी – दोस्रो भाग

## जिम जिङ्लु पाङर -छेन्न्लु भाग ##
बिकास – बजै खै ? बाजे
बिकास-बज्यू खो कि? बाज्यू
बाजे- तल तेरो फुपु को मा पसेर आउँछरे
बाज्यू- मेक नफुपुराइलेउक पसिध हुने दी
बिकास – मलाई के ल्यादिनु भयो ?
बिकास -ङालाई कता राइध जिन्याङु नि ?
मिना – सास फेर्नु न पाउदै, हेर यस्को हतार
मिना- स-पला दोहोरै ओ माधैरी,चिउचिके आकुलाई कतालु ओ-आ-तिज्यो?
बाजे- तेरो आमा खै त ?
बाज्यू -ज्यामा खो की ?
मिना- ठुल्माको बाख्रा ब्याएको छ, उता जानु भाको छ
मिना -मगोराइ ए बाखरा ताले, हुनी बाइले
बाजे – के पाए छ ? पाठा कि पाठी
बाज्यू-कता ओ-ताओ ? पाठा सै पाठी ?
बिकास -बोका
बिकास -बोका
बाजे- फतहा पाठा हो ।
बाज्यू -फतहा ,पाठा ताकेसानी
बिकास- उस्तै त हो नि
बिकास – तोबो ज त ताके
बाजे – हुन्छ उस्तै,
बाज्यू -खा माताके भो
मिना- रात पर्नु लाग्यो। बजै त आउनु भएन अध्यारो भयो
मिना -री -ताके ,बज्यू त महुके सानी
बाजे- जा जा बत्ती लिएर लिनु जा बजैलाई, तिमीहरुको समान पनि उ सित छ
बाज्यू -बान्के -बान्के ……… बत्ती लाङर नबज्यू लाई चनाके । जिन्समान र पला हो सि ज लिज्या ।
बिकास- म पनि जाम बाजे ?
ङा पला ङा भा बाज्यू ?
बाजे- जाउँ जाउँ, छिटो आउँ नि
बाज्यू -बाचिन्के -बचिन्के ……… चानो हुचिन ।
बाजे – पल्लो घर तिर फर्केर कराउदै ( ठुली, ओ ठुली )
बाज्यू -(हुनिकु जिम्रा फर्किर) …. ठुली …. ओ … ठुलि
बाजे – पल्लो घर तिर जादै, किन होला न बोल्ने ¬¬¬¬¬……….( ठुली, ओ ठुली )
बाज्यू – ( हुनिकु जिम्रा ज बाउन )…. कराउ ओमा-पङ्ज्यो ठुलि

बाजे- बत्ती नै छैन र ? अध्यारो छ। सुन्य छ ।

(क्रमश….)
Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s