घर भित्रको कुराकानी-३ (नेपाली-मगरढुट-मगरखाम)

घर भित्रको कुराकानी-३ (नेपाली-मगरढुट-मगरखाम)

अनुबाद- ढुट:Narendra Jhakote Magar, खाम, Asha Budha Magar
(आफ्नो अमुल्य समाय अनुबाद मा समर्पण गर्नु भएको दुबैलाई हृदय देखी नै धन्यबाद)
अधिल्लो एपिसोड मा हामीले सुबेदार बाजे पेन्शन बाट फर्कनु भएको प्रँसग सम्म पुगेका थियौ। आज सुबेदार बाजे ले आफ्ना २ बुहारी र नाती नातीनीलाई बजार बाट लाई दिनु भएको समान/उपहार को बारे मा सम्बाद सुन्ने छौ आज को भाग मा हामीले सुबेदार बाजे को जेठी बुहारी पुजा का छोरी- पुष्पा र छोरा- मोहन २ पात्र थप गरेका छौ।
(खाम)ओङालु एपिसोडल सुबेदार बाज्यू पेन्सन नि उहू पै केद-गिलिज्याउ । आछिमकु एपिसोडक सुबेदार बाज्यू ए नेम्लो ओ-बहारी सोनो ओ-नाती नातिनालाई बजारनी राइद ओर्यो समान राइ बारेलु पाङ घे-थैया । आछिमकु भाग ल घे- सुबेदार बाज्यू ए जेठि ओ-बहारी पूजा ए ओ- जानी मेमा- पुष्पा सोनो खेपा – मोहन नेम्लो पात्र चाध-घेर्नैये ।
घर भित्रको कुराकानी-३
(ढुट)ईम भित्रिउङ् गफको~३
पात्रहरु- आमा- मिना, छोरी- अनु, छोरा- बिकास, सुबदार बाजे, बजै, ठुली आमा – पुजा, पुष्पा र मोहन
दृस्य- सुबेदारनी बजै ले ठुलो झोला बाट पोका हरु निकाल्दै, बरिपरि केटा केटी झुम्मिएका छन सुबेदार
(खाम)द्रिस्य:-
(सुबेदारनी बज्यो ए घेप्पा झोला नी पोकार पलेऊन दोज्यायू ,छोर्या-चालोर घुरि-घाङा चुसिध-लेर, ओ-लाप्क सुबेदार बाज्यू ए पर्स नी रुप्या हाइ-यून धोज्याज्यू । )
बाजे नजिकै पर्स बाट पैसा निकाल्दै)
बाजे-( लौ लौ नातीनातिनी हो यता आउ
(ढुट)बाजिउ~~ए~~~जजाको ल ल इलाक राहनी~!!
बाज्यू – लौ लौ नातानातीनिर आरा हुचिके ।
बाजे – (४ जना लाई पैसा बाँड्दै )१००,१०० हो सबैलाई बराबर
बाजिउ~~~(बुलि जनाकी हिल्चे पुंङ्चै)काट-काट सय ले~~!!पटटकी
बाज्यू -(४ जनालाई पुप्या भा-यायून) त-सै, त-सै ज है ; दक्क-लई सम-सम ।
बिकास – मेरो अलि पुरानो छ
(ढुट)बिकाश~~ङ्उ चै चेक मासेछे लेसा
(खाम)बिकास -ङा-मी पुरानो लिज्या ।
मोहन – ल म सित सातौ, यो नयाँ छ ।
(ढुट)मोहन~~ल ङगा खाता योसिंग ङ्उ सेछे ले(आले)
(खाम)मोहन -हा।।। ङा-सी घिन-तोसिया, आऊ सारो लिज्या ।
अनु – आजै सक्ने होला? पुरानो भए पनि के भो !
(ढुट)अनु~~छिनिन भ्याले औला??मासेछे लेनाङ् हि छाना र??
(खाम)अनु -आछिम ज खेम्न्या ताख्यो सानी ? पुरनो ज तारिम कै-ताइ कि ?
पुष्पा- बिकास पनि अब कन्जुस बन्छ रे ।
(ढुट)पुष्पा~~बिकाश र अब लोभी छान्ने ता ~!!
(खाम)पुष्पा -बिकास ए पल अबकिन रुप्या जोगैने दी ।
मोहन – मैले त साईकल किन्ने हो
(ढुट)मोहन~~ङ्गा चे साइकल ति लोले त बाबै—!
(खाम)मोहन -ङा ता साइकल लङन्या ।
बिकास – दादा, मलाई पनि किन्दिनुस है ( १०० को नोट बिकास तिर दिदै)
(ढुट)बिकाश~~दाजै ङ्गा कि र लोमा यानी ल~~!!(काट सय हिल्चे बिकाश कि याछेई)
(खाम)बिकास -दाज्यू!, ङा-लाई पला लङयाङयो है । (त-सै लु नोट मोहन लाई याउन)
मोहन- यस्ले कहाँ आउछ ? (सबै हाँस्छन)
(ढुट)मोहन~~इडिकै कुला राल्हे र??(पट्तन रेट्ले)
(खाम)मोहन -आ- ए कताङ उहुज्यो ? (पार सा-ज्यार)
बिकास- अधि साईकल किन्ने भनेको हैन ?
(ढुट)बिकाश~~अनि साइकल लोले डेचे होइन त?
बिकास -आछाया साइकल लङन्या है-नलिज्यो सानी ?
मोहन- हो, तर मेरो त दशैको पनि छ नि।
(ढुट)मोहन~~हो नि ङ्उ चे दसैँ इउङ् र ले नि त अनि
(खाम)मोहन -हो- ज ङा-सी ता दसैलु पला लिज्या सानी ।
बिकास- आमा, आमा ! मेरो दशैको पैसा खै ?
(ढुट)बिकाश~~ए-मोई~~!!ए-मोई~~!!ङ्उ दसैँ-इउङ हिल्चे कुलाक ले??
बिकास -आमा, आमा! दसैंलु ङा-रुप्या खो ?
बजै- ल यो केटाकेटीलाई लुगा हो। ( पोका फुकाउदै)
(ढुट)बोजिउ~~ल इसै जजाकोलाक बढीन(पोका खोल्चेई)
(खाम)बज्यू -हा …….. आऊ चलोर ए-क्वा । (पोका फलाङुन )
बिकास- रातो टोपी कस्को हो ?
(ढुट)बिकाश~~ग्याचे टोपी सुकी आले??
(खाम)बिकास -घ्यामो टुपी सु- ए उमी ?
बजै – तेरो, दाई को नि
(ढुट)बोजिउ~~नुओ दाजै किनी~~!!!
(खाम)बज्यू -न-दाज्यू ए उमी ।
बाजे – पुष्पा ! आमालाई यता बोलाउ त
(पुष्पा आमालाई बोलाउन जान्छे)
बाजिउ~~पुष्पा??मोइकी इलाक आरघौ त~~!!
(ढुट)(पुष्पा मोइकी आर्घाकी नुङ्ले)
(खाम)बाज्यू -पुष्पा ! नामा-लाई आधा-किके । (पुष्पा वामालाई किना बाज्या )
पुष्पा – झट्टै बाजे को मा जाने रे आमा, बाजे ले बोलाउनु भा छ
(ढुट)पुष्पा~~ल झट्टै बाजिउ लेथांग नुङ्किता~~!मोई~~!!बाजिउ एइ आर्घामने!
(खाम)पुष्पा -चानु बाज्यू ए लेउक बान्के दी । बाज्यू ए कि-नैनियु ।
पुजा- ए हो, किन रहेछ ?
(ढुट)पूजा~~ए होर??हिजै लेशा~~??
(खाम)पूजा – ए ……… कारो ताउ ?
पुष्पा- उतै गए थाहा होला नि। हामीलाई जस्तै पैसा दिने हो कि ? (हाँस्छे)
(ढुट)पुष्पा~~आलाक्न नुङ्नाङ् थाहा छान्नेनी!!कानकी लेखान हिल्चे याल्हेकी(रेत्ले)
(खाम)पुष्पा -होक ज बाँके नी। घे-लाई स्याउ ज रुप्या यानियु सै?!(सज्या)
(पुष्पा र पुजा, सुबेदार बाजे कै छेउमा आएर उभिई सकेका छन)
(ढुट)(पुष्पा-पुजा,सुबिदार बाजिउ ओ खेरेपाङ राहा र~~!टोङ्न्ह भ्यामने)
(खाम)(पुष्पा सोनो पूजा नी सुबेदार बाज्यू ए ओ-लाप्क ज चुसिजेनी।)
बाजे – खाना पकायौ कि नाई ?(पुष्पा तिर फर्केर)
(ढुट)बाजिउ~~छो/ज्याट म्हिना कि माम्हिना~~??(पुष्पा पट्टि ल्हेसार)
(खाम)बाज्यू -काङ नपिनो सै नमा-पिङताउ ? (पुष्पा लेउरा फर्किर)
पुजा- छैन, चिया पाकेको छ
(ढुट)पुजा~~माम्हिन्नने~~!!चिया म्हिन्नने!
(खाम)पुष्पा -काङ मा-मिन्ताइ,चिया ताइ ले ।
बाजे- ल आजा उता न पकाउ, सबैले यतै खाने
(ढुट)बाजिउ~~ल छिनी आलाक माखाङ्कि~~!!पट्ट-एइ इला न ज्याकी पर्ले!
(खाम)बाज्यू -धे-आछिम होक तापिन्चोयो ,पार ए आक ज ज्याने ।
पुष्पा – आज कस्को बर्थडे बाजे ?
(ढुट)पुष्पा~छिनी सुओ जन्मस्चे याक आले??बाजिउ?
(खाम)पूजा -आछिम सु ए ओ – बर्थे की बाज्यू ?
बाजे- हा हा हा मेरो पेन्शन को ( हाँस्दै)
(ढुट)बाजिउ~~हा-हा~~~!!!ङ्उ पेन्सनउ आले(रेत्चई)
(खाम)बाज्यू -हा !! हा !! ङा-पेन्सन ए उमी ।
बाजै- मिना, मिना !!, आज भात,दाल सबैलाई यतै पुग्ने पकाउ
(ढुट)बजिउ~~मिना~~!!मिना~~!!छिनी ज्याट/छो दाल पट्टकि ओल्छे इलाक्न खाङ्कि है~!!
(खाम)बाज्यो – मीना ! मीना ! ,आछिम काङ -चिप पारलई थन्ने आकज पिन्के ।
बाजे – मिना को आमाले भात पकाउदै गर्छे, तिमी (पुजा) मासु किन्नु जाउँ
(1000 को नोट दिदै)
(ढुट)बाजिउ~~मीनौ मोई ज्याट/छो खाङ्चेइ जाट्ले,(पुजा)नाङ् स्या लोकी नुङ्ना(काट हजारौ नोट याछई)
(खाम)बाज्यू -मीना ए वामा ए काङ पिनोन ओ-धोयू, नु(पूजा)स्याकरी लङरा बान्के । (त-हजारलु नोट याउन)
पुजा – हुन्छ , कति किलो किन्ने ?
(ढुट)पूजा~~छान्नेनी,,कुड़िक किलो लोकी??
पूजा -ताइ, खा किलो रइने ?
बाजे- सबैको
(ढुट)बाजिउ~~पट्टऔ लोकी
(खाम)बाज्यू -पार ए उमी ज
पुजा- बढि हुन्छ होला नि, ४ किलो आउछ
(ढुट)पुजा~~इडिको बेसी छान्ने औला~~!बुलि किलो राल्हे~!
(खाम)पूजा -कुधु ताया सानी, चार किलो हुज्ये ।
बाजे- हुदैन, सबैको ल्याउ
(ढुट)बाजिउ~~माछान्ने ~~!!पट्टऔ राको
(खाम)बाज्यू -माताइ, पार ए मी ज राइके ।
बिकास- म पनि ठुल्मा सित पसल जाने हो
(ढुट)बिकाश~~ङ्गा र मिझामोई खाता पशालाङ् नुङ्ले
(खाम)बिकास -ङा-पल माघो सी दोकान्दा बाने ।
बजै- ल यो तिम्रो , यो मिना को ( सुइटर पुजा लाई देखाउदै)
(ढुट)बोजिउ~~ल इसै नुओ~~!!इसै मिनाऔ(सुइटर पुजा कि तान्हाक्चेइ)
(खाम)बज्यू -हा आउ मीना सोनो नमी (सुइटर पूजालाई सतै-याउन)
बिकास- मेरो नि ?
(ढुट)बिकाश~~ङ्उ नि??
(खाम)बिकास -ङा-मी नी ?
बजै- तिम्रो पनि छ।
(ढुट)बाजिउ~~नुओ र ले~~!!
(खाम)बज्यू -नमी पला लिज्या ।
मिना- दिदी र मेरो नि हेरौ हेरौ
(ढुट)मिना~~दई ओं र ङ्उ ङ्ओसिं-ङ्ओसिं~~??
(खाम)बज्यू -आउ पिङ्व पोकाल लिज्या फैइर चिउचिन्के ।
बजै- यो हरियो पोका हो तिमीहरु को, खोलेर हेर
(ढुट)बोजिउ~~इसै फिछे पोकाङ्ग नाखुर-कुङ्ग ले खोलार ङ्ओशनि~~!!!
(खाम)बज्यू -आउ पिङ्व पोकाल लिज्या फैइर चिउचिन्के ।
बिकास- दाई र मेरो पोका कुन हो बजै?
(ढुट)बिकाश~~दाजै ओं र ङ्उ पोका कुसै आले??
(खाम)बिकास -दज्यू स गिन्पोका कताकु बज्यू ?
बजै- यस पाली तिमीहरु को टोपी र जुता मात्रै छ
(ढुट)बोजिउ~~इसै पालियांग नाखुर्-कुंग टोपी-जुता मत्रै ले!!
बज्यू -आथू-पला जिन्लाई टुपी सोनो पोला वाज लिज्या ।
बिकास- खै कस्तो छ जुता ?
(ढुट)बिकाश~~खै-खै कोवाङ्चे ले जुता??
बिकास -खो दी पूला कित्याउ उलिज्याउ ?
बजै – सेतो
(ढुट)बाजिउ~~बोचे ले
(खाम)बज्यू -पालो ।
बजै- मोहन ल बिकास लाई जुता लगाई दे त
(ढुट)बोजिउ~~मोहन इसै जुता बिकाश कि भाशाकन योहो-योहो~~!!
(खाम)बज्यू -धे, मोहन बिकास लाई पोला जास्सा कि । 
मोहन- आफै लगाई सके छ।
(ढुट)मोहन~~मेल्हैन भास्न भ्यालेसा~~!!
(खाम)मोहन – ओल ज जसिध ले । 
( मोहन नयाँ जुता लगाएर ठुल्मा को पछि मासु पसल तिर दौडन्छ)
मिना र पुष्पा कपडा नाप्न भित्र पस्छन)
(ढुट)(मोहन सेछ नया जुता भासार मिझामोई-ओं न्हुङ्-न्हुङ् स्या दोकान पट्टि खेरले)
(मिना र पुस्पा बढीन बिल्खी भित्रि परिसले)
(खाम)(बिकास सारो पोला जसिध ओ-माघो ए उछी-उछी स्याकरी दोकान्दा धो-नाज्या, मीना सोनो पुष्पा नी क्वा-ग्वान्सिरा उजिङ्ल पसि-ज्यानी ) )
क्रमश……….)
Advertisements

2 thoughts on “घर भित्रको कुराकानी-३ (नेपाली-मगरढुट-मगरखाम)

  1. ali dharai ani hamro bebarik jiban ma chai dharai prayog hune haru rakhi dinu hola hajur
    thank u!!
    keep it up hai hajur!!!!

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s