घर भित्रका कुराकानी-२(नेपाली-मगरढुट-मगरखाम)

एपिसोड -२ शिर्षक – घर भित्रका कुराकानी- दोस्रो भाग-अनुबाद (नेपाली-मगरढुट मगरखाम)-
Narendra Jhakote Magar, आशा बुढामगर
दृस्य – सुबेदार बाजे को हातमा झोला छ। साँझ पर्ने बेला भएको छ। कुखुरा हरु बास खोज्दै छन।
पात्रहरु- आमा- मिना, छोरी- अनु, छोरा- बिकास, सुबदार बाजे, बजै, ठुली आमा – पुजा

घर भित्र को कुराकानी – दोस्रो भाग

बिकास – बजै खै ? बाजे
(ढुट)बिकाश~~बोजिउ कुलाक नुवा बाजिउ?
 • (खाम)बिकास-बज्यू खो कि? बाज्यू
बाजे- तल तेरो फुपु को मा पसेर आउँछरे
(ढुट)बाजे~~म्हाका नुओ निनियो इमाङ खेह्वार राल्हेता!
 • (खाम)बाज्यू- मेक नफुपुराइलेउक पसिध हुने दी
बिकास – मलाई के ल्यादिनु भयो ?
(ढुट)बिकाश~~ङ्गाकि हि राक्न याहा?
 • (खाम)बिकास -ङालाई कता राइध जिन्याङु नि ?
मिना – सास फेर्नु न पाउदै, हेर यस्को हतार
(ढुट)मिना~~मिसास फेरिकी माभ्यामने,ङसो त इच्यऔ ह्याले!
 • (खाम)मिना- स-पला दोहोरै ओ माधैरी,चिउचिके आकुलाई कतालु ओ-आ-तिज्यो?
बाजे- तेरो आमा खै त ?
(ढुट)बाजे~~नुओ मोई कुलाक नुवा??
 • (खाम)बाज्यू -ज्यामा खो की ?
मिना- ठुल्माको बाख्रा ब्याएको छ, उता जानु भाको छ
(ढुट)मिना~~मिझामोइयौ ह्राइ दिन्न्हनेता,होलाक नुंगने
 • (खाम)मिना -मगोराइ ए बाखरा ताले, हुनी बाइले
बाजे – के पाए छ ? पाठा कि पाठी
(ढुट)बाजे~~हि दिन्हाता पाठाता कि पाठीता?
 • (खाम)बाज्यू-कता ओ-ताओ ? पाठा सै पाठी ?
बिकास – बोका
(ढुट)बिकाश ~~बोकाता !!
 • (खाम)बिकास -बोका
बाजे- फतहा पाठा हो ।
(ढुट)बाजे~~पाठा देउ~~!!
 • (खाम)बाज्यू -फतहा ,पाठा ताकेसानी
बिकास- उस्तै त हो नि
(ढुट)बिकाश~~आड़ाङ्चेन कर!!!
 • बिकास – तोबो ज त ताके
बाजे – हुन्छ उस्तै,
(ढुट)बाजे ~~छान्ने काट्न~~!!
 • बाज्यू -खा माताके भो
मिना- रात पर्नु लाग्यो। बजै त आउनु भएन अध्यारो भयो
(ढुट)मिना~~छुम्किपा बोजिउ चे मार्हा,छुम्हा नि~~!!
 • (खाम)मिना -री -ताके ,बज्यू त महुके सानी
बाजे- जा जा बत्ती लिएर लिनु जा बजैलाई, तिमीहरुको समान पनि उ सित छ
(ढुट)बाजे~~नुङ्ना-नुङ्ना~~!!ट्याहाक्चे लार लाकी नुङ्ना,नाखारकुङ् हि-हि को र आस खातानाले!
 • (खाम)बाज्यू -बान्के -बान्के … बत्ती लाङर नबज्यू लाई चनाके । जिन्समान र पला हो सि ज लिज्या ।
बिकास- म पनि जाम बाजे ?
(ढुट)बिकाश~~ङ् र नुंइंङ् बाजिउ??
 • (खाम)ङा पला ङा भा बाज्यू ?
बाजे- जाउँ जाउँ, छिटो आउँ नि
(ढुट)बाजे~~नुंङनि-नुंङ्नि~~!!!छिटोन ल्हेसार राखी!!
 • (खाम)बाज्यू -बाचिन्के -बचिन्के ……… चानो हुचिन ।
बाजे – पल्लो घर तिर फर्केर कराउदै ( ठुली, ओ ठुली )
(ढुट)बाजे~~पार्चिम पट्टी ल्हेसार,,च्याक्चई ए मिझामोई-ए मिझामोई डेकी ~~~~!!!!
 • (खाम)बाज्यू -(हुनिकु जिम्रा फर्किर) …. ठुली …. ओ … ठुलि
बाजे – पल्लो घर तिर जादै, किन होला न बोल्ने ¬¬¬¬¬……….( ठुली, ओ ठुली )
(ढुट)बाजे~~पार्चिम पट्टि नुङ्चेइ हिजै औला माङ्कचे~~~~~!!!!~~~~!!(ए मिझामोई ए मिझामोई)
 • (खाम)बाज्यू – ( हुनिकु जिम्रा ज बाउन )…. कराउ ओमा-पङ्ज्यो ठुलि
बाजे- बत्ती नै छैन र ? अध्यारो छ। सुन्य छ ।
(ढुट)बाजे~~टयांङ्छे न माले??छुम्ने,शुन्यले
 • (खाम) बाज्यू———??________
(क्रमश….)
Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s